Aktiv medlem i föreningen SVEGOT-DFS äger rätten att rösta om styrelsens sammansättning. Av den anledningen är det av största vikt att denne är väl införstådd med föreningens syfte, mål och arbetsmetoder. Därtill är det av största vikt att denne är odelat verksam i föreningen. Den aktiva medlemmen är den som går i främsta ledet för […]