Är utlandshjälpen för brandbekämpning ett argument för medlemskap i EU?

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på vk
Dela på telegram
Dela på whatsapp
A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

Sverige har fått hjälp från andra EU-länder (och från Norge) med att bekämpa skogsbränderna som rasar. Detta har fått såväl EU-vänliga politiker som samhällsdebattörer att glädjas. De tror sig ha fått ett riktigt bra argument för att EU behövs och för att ett svenskt medlemsskap är självklart.

Många har passat på att försöka koppla hjälpen Sverige får från Polen, Frankrike och Tyskland (med flera) att bekämpa skogsbränder till medlemskapet i EU. Man försöker använda denna katastrof för att vinna politiska poäng. I sig ett beteende som lämnar en del att önska. Det är ju också, i grund och botten, fel. Den hjälp vi får är vare sig ett argument för, eller emot, ett medlemskap i EU.

Ingen kan väl tro att Tyskland eller Polen skulle säga nej till att hjälpa Sverige om det vore så att Sverige inte var med i EU (eller tvärt om?). Är det EU som är själva grundfundamentet när det gäller solidaritet mellan europeiska folk? Norge är inte med i EU. Om de drabbas av skogsbränder som Sverige, skulle Sverige säga nej? Skulle Frankrike? Självklart inte.

[click_to_tweet tweet=”Den hjälp Sverige får från andra länder för att bekämpa skogsbränderna är inte ett argument för ett EU-medlemskap.” quote=”Den hjälp Sverige får från andra länder för att bekämpa skogsbränderna är inte ett argument för ett EU-medlemskap.”]

Det som sker är att Sverige nu har drabbats och såväl begärt som blivit erbjudna hjälp. En del hjälp har vi sagt ja till, annan har vi sagt nej till – beroende på vad som behövts. Sverige betalar självklart också för den hjälp vi får (utrustning, löner, mat, husrum och vad det nu kan vara) vilket är helt i sin ordning. Andra nationer erbjuder hjälp eftersom de kan. Om Polen skulle drabbas av eldinfernon så kommer deras brandmän att åka hem igen.

Det handlar inte om EU och det som händer är inte i sig argument för vare sig den ena eller andra ståndpunkten i frågan. Vad det är däremot, är ett uttryck för solidaritet mellan länder och folk i Europa.

Det fria Sverige vill se ett enat Europa bestående av fria nationer. Vi är övertygade om att också ett Europa utan det överstatliga EU kommer finnas till varandras hjälp i framtiden, kanske till och med kommer det stå bättre rustat då nationer kan förhandla med varandra utifrån sina egna förutsättningar, i stället för med EUs bästa som grundbult vid varje givet tillfälle.

Polska, tyska och franska brandmän kommer inte till Sverige för att Sverige är med i EU. De hade inte heller vägrat komma om Sverige inte var med i EU. De gör det för att de är yrkesmän med pliktkänsla. De gör det för att de vill och kan hjälpa till. Och det tackar vi för.

Det fria Sverige

Det fria Sverige

Lämna gärna en kommentar!

Vad är Det fria Sverige?

Vi är en intresseförening för svenskarna med över 1000 medlemmar. Tillsammans bygger och skapar vi svenska mötesplatser, nätverk och bostadsområden. Vi har tröttnat på att bara klaga, och tar vår framtid i egna händer.

Senaste nytt

Gilla oss på Facebook

Vår lanseringssändning

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev

Du kan närsomhelst säga upp nyhetsbrevet. Vi kommer aldrig dela dina uppgifter till tredje part.

X