Är vi en ”extrem” förening?

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på vk
Dela på telegram
Dela på whatsapp
Föreningen har blivit omskriven en del i media och något som återkommer är beteckningen av Det fria Sverige som "extrem" eller "extremistisk". Låt oss därför svara på frågan om vi är "extrema". För vi har faktiskt tolkningsföreträdet när det gäller Det fria Sverige.

Föreningen har blivit omskriven en del i media och något som återkommer är beteckningen av Det fria Sverige som ”extrem” eller ”extremistisk”. Låt oss därför svara på frågan om vi är ”extrema”. För vi har faktiskt tolkningsföreträdet när det gäller Det fria Sverige.

Låt oss börja med att titta på ordet ”extrem”, vilka synonymer kan vi hitta? Bland andra kan man ersätta ”extrem” med ”överdriven” eller ”ytterlig”; men också med ”exceptionell” (som i sin tur hänvisar till ”unik”, ”enastående” eller ”utomordentlig”).

Om det är de tre sistnämnda definitionerna som menas så tackar vi och tar emot. Att vi däremot skulle vara överdrivna eller ytterliga, nej, det går vi inte med på. Det är helt enkelt inte sant.

Det fria Sverige är en intresseförening för svenskarna, den svenska kulturen och vår särart. Hur kan det vara ”extremt”? Är samiska intresseföreningar extrema? Är romska dito extrema? En sådan svepande generalisering ställer i vart fall vi inte upp på.

[clickToTweet tweet=”Är Det fria Sverige en ’extrem’ förening?” quote=”Är Det fria Sverige en ’extrem’ förening?”]

Vad kan då vara ”extremt” med oss?

Vi tror att svaret på den frågan står att finna i det som faktiskt gör vår förening ”unik” och ”makalös” i dagens Sverige. I vår grundläggande skrift läser vi om föreningen:

”Vi har högt i tak och långt till dörren vad gäller yttrande-, åsikts- och tankefrihet – det goda samtalet ser vi som ett skydd mot intellektuell likriktning (vilket i förlängningen leder till en tankens inavel med sorgliga konsekvenser).” Sid. 9

Och vidare:

”Som medlem i Det fria Sverige kan du vara högerorienterad eller mer klassiskt vänster; du kan vara frihetlig eller auktoritär; radikal eller reaktionär – så länge du delar våra grundläggande gemensamma ståndpunkter som läggs fram i denna skrift och står bakom våra stadgar är du välkommen. Men var beredd på att få försvara dina åsikter eftersom vi uppmuntrar till debatt och diskussion.” Sid. 10

Det sorgliga är att detta är vad som får gammelmedia och andra anhängare av tidsandan och åsiktskorridoren att stämpla oss som ”extrema”. Vi stänger inte ute folk från gemenskapen för att de ”tycker fel”, vi välkomnar dem om de skriver under på våra grundläggande principer.

Detta är inte okej i Sverige idag enligt somliga, vilka själva gör allt de kan för att kväsa debatten och diskussionen. Alla som inte upprätthåller den inrökta åsiktskorridoren klassas som ”extremister”. Sanningen är ju att de känner andra som sig själva. De vill inte bli motsagda och deras dogmer får inte utmanas; de vill ha konflikt, inte stimulerande samtal.

Detta är det sorgliga!

Det fria Sverige kommer aldrig att acceptera denna sekterism som sliter itu, vi går mot strömmen och är motvalls. Vi vill ha respektfull debatt och diskussion eftersom vi tror att vi genom sådana finner nya vägar som är positiva och för oss framåt.

I ett framtida Sverige – det fria Sverige – skall det inte bara finnas en sann lära; historien har för många gånger visat att detta tänk bara leder till död och elände. I det fria Sverige skall många tankar få blomma och därtill få utrymme att förklara sig.

Om det är extremt enligt gammelmedia och åsiktskorridorens väktare, ja, då är vi med glädje ”extrema”.

Bli medlem i Det fria Sverige idag du med!

Det fria Sverige

Det fria Sverige

Lämna gärna en kommentar!

3 kommentarer på “Är vi en ”extrem” förening?

  1. tyvärr så hjälper det inte att sitta ner och debattera saker och ting det har det ju visat sig ett otal gånger, det som ska till är handlingskraft där man tar tag i saker och ting, jag som SDare har blivit kallad extrem, nazist, rasist, men saken är just den att vi är varken det ena eller det andra, vi har hört dessa sjuklöver-politiker sitta och prata om det ena och det andra där den ena lögnen efter den andra har lagts fram och där efter så kom då sveken där man bortförklarde sig för att inte infria dom eller dessa lögner som man sa sig (skulle göra) men man sa inget om att tillåta brott i allehanda slag att låta invällare invadera landet och ställa krav med böneutrop, bostadsrätter, villor, stora bidrag, för jobba kommer dom aldrig att göra, och att misskreditera landets svaga, sjuka, handikappade, äldre, hemlösa, m,fl att politiker beter sig på detta vis visar på en nonchalans och en verklighetsbefriad insyn i samhället, och där man ser först till sitt eget (korruption) och struntar i resten, men gynnar dessa invällare för att få röster vilket är ett bedrägeri mot den inhemska befolkningen och landet.

  2. Varför kommentera och lägga energi på vad utomstående tycker om dfs? Det är helt ointressant vad andra tycker!

Comments are closed.

Vad är Det fria Sverige?

Vi är en intresseförening för svenskarna med över 1000 medlemmar. Tillsammans bygger och skapar vi svenska mötesplatser, nätverk och bostadsområden. Vi har tröttnat på att bara klaga, och tar vår framtid i egna händer.

Senaste nytt

Gilla oss på Facebook

Vår lanseringssändning

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev

Du kan närsomhelst säga upp nyhetsbrevet. Vi kommer aldrig dela dina uppgifter till tredje part.

X