Årsmöte med framåtblick

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på vk
Dela på telegram
Dela på whatsapp
Det fria Sveriges årsmöte 2019 fortlöpte utan problem och röstade bland annat igenom införandet av kommunföreningar.

Den 30 mars höll föreningen Det fria Sverige årsmöte i Svenskarnas hus i Älgarås. Ett femtiotal medlemmar dök upp för att dels gå igenom föregående verksamhetsår, och besluta om vad det kommande årets prioritering och inriktning.

Årsmötet fortlöpte utan problem, och styrelsen gavs av årsmötet ansvarsfrihet efter att ha presenterat verksamhetsberättelse och redovisat ekonomin. När den biten var avklarad kunde man istället sätta tänderna i de många propositioner och motioner som skulle behandlas.

Det förslag som kommer innebära störst skillnad för föreningen och föreningens stadgar var den rörande införandet av kommunföreningar. Det blev en del diskussioner kring att kalla det för kommunföreningar, och ett tillägg om revisorernas uppgift i kommunföreningar lades till, innan det hela kunde röstas igenom av ett enhälligt årsmöte.

Innan dessa stadgeändringar kan träda i kraft och kommunföreningar kan börja registreras, måste det — med minst en månads mellanrum från årsmötet — hållas ett styrelsemöte som röstar igenom stadgeändringarna. Så fort detta gått igenom kommer också mer information om hur du går till väga för att starta en kommunförening.

I övrigt beslutades bland annat om utvecklingen av Svenskarnas hus, kommande arrangemang och finansiella investeringar.

För den som önskar läsa protokollet från årsmötet så finns det här, och samtliga handlingar till årsmötet finns här.

Styrelsen vill passa på att tacka de medlemmar som dök upp till årsmötet och ville vara en del av föreningsdemokratins hjärta. Nu fortsätter arbetet för ett framgångsrikt 2019 innan det är dags för årsmöte nästa år igen.

Det fria Sverige

Det fria Sverige

Lämna gärna en kommentar!

Vad är Det fria Sverige?

Vi är en intresseförening för svenskarna med över 1000 medlemmar. Tillsammans bygger och skapar vi svenska mötesplatser, nätverk och bostadsområden. Vi har tröttnat på att bara klaga, och tar vår framtid i egna händer.

Senaste nytt

Gilla oss på Facebook

Vår lanseringssändning

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev

Du kan närsomhelst säga upp nyhetsbrevet. Vi kommer aldrig dela dina uppgifter till tredje part.

X