Öde ö eller inte – asylsökande bör interneras

Dansk Folkeparti har föreslagit att man med fördel skulle kunna placera asylanter som fått avslag på sin ansökan på någon av landets alla öde öar. Nu säger utlännings- och integrationsminister Inger Støjberg att hon är beredd att titta närmare på förslaget. Vore det så fel? Det är grundfrågan och svaret är nej, det vore fel. Inte alls. […]

Läs mer

Mittpunkten håller inte samman – vi skapar därför en ny

Att finna sin plats i den nationella oppositionen kanske inte alltid har varit så enkel, om man närmat sig sitt eget engagemang utifrån partipolitiken och ett upplevt krav på samsyn och likriktning. Om man däremot börjar med sig själv och de sammanhang man redan befinner sig i blir det enkelt att finna just sin egen […]

Läs mer

Riksrevisionen bekräftar att politikerna inte brytt sig om invandringens konsekvenser

Riksrevisionen har granskat de migrationspolitiska regeringspropositionerna som lagts mellan perioden 2004 till 2015 och kommit fram till att en överväldigad majoritet av dem har bristfällig konsekvensanalys och ingen vetenskaplig grund. Nyheter idag har tittat närmare på Riksrevisionens granskning och menar att det verkar vara en trend att förslagen till riksdagen inte är särskilt genomtänkta. Kanske var det [...]

Läs mer

1234

Sida 4 of 4