Det fria Sverige anser att:

  • vi måste bygga långsiktigt
  • varje delmål i detta nu är en pusselbit inför framtiden

Det är lättare att bryta ner än att bygga upp. Under några få årtionden har Sverige gått från ett av världens mest trygga och lyckliga länder till vad vi ser och upplever idag. Vi kan vända på utvecklingen men det kommer att ta tid. Det är med generationsperspektivet vi bedriver vår verksamhet i föreningen. Det vi lägger grunden för nu, med Svenskarnas hus och de nätverk som byggs upp kommer inte bara vara till gagn för oss utan i ännu högre utsträckning för våra barn och barnbarn. Det fria Sverige är inte bara en vision för framtiden utan också något som vi skapar här och nu!

I förlängningen kommer den grund vi nu lägger vara den språngbräda som behövs när tillfället att återta Sverige dyker upp. I väntan på detta är det vår uppgift att skapa den stabilitet och framåtanda som krävs. Svenskarna kommer med stor sannolikhet bli en minoritet i Sverige vad det lider, samtidigt kommer välfärdsstaten och rättsstaten att sakta men säkert backa undan inför trycket från konsekvenserna av det mångkulturella samhället. Vi ser det redan hända. Föreningen ser det som sin uppgift att redan här och nu vara den intresseföreningen som svenskarna såväl behöver; dels intellektuellt men också handfast. Vi kommer finnas där för svenskarna när samhället sviker.