Svenskarnas hus kommer att vara föreningens mittpunkt och den plats utifrån all annan verksamhet utgår. Det fria Sverige utan svenskarnas hus är inte helt, därför är etablerandet av vårt första Svenskarnas hus prioriterat. Målet är att slå upp portarna senast 2019.

Vi behöver våra egna samlingsplatser, platser där vi kan mötas i en trygg och gemytlig miljö, på våra egna villkor. Det räcker inte med “mötesplatser” på nätet eller konferenser och sociala tillställningar med hyrda lokaler med ojämna mellanrum. Vi behöver Svenskarnas hus där vi bestämmer husreglerna.

Det första huset

Det första Svenskarnas hus kommer att gå till historien som platsen “där det började”. Vi samlar nu in medel för att kunna köpa en fastighet (eller mark för att bygga på) där föreningen kan slå ned sina bopålar.

Denna fastighet skall tjäna som huvudkvarter för föreningen, som mötesplats för de veckomöten föreningen ämnar hålla och som utgångspunkt för föreningens sociala verksamheter. Vår förhoppning och den tidsplan vi arbetar efter är att detta första Svenskarnas hus skall kunna slå upp portarna inom ett år från föreningens lansering.

Den 25 november 2017 tände vi vårdkasen som en sinnebild genom lanseringen av föreningen Det fria Sverige. Den 25 november 2018 är det vår förhoppning att vi kan tända en riktig vårdkase, på vår egen mark, som är det fria Sverige!  

Svenskarnas hus över hela Sverige

Men vi nöjer oss inte med en fastighet. Allt eftersom att föreningen etableras och vinner stöd och förtroende kommer vi att utveckla detta på platser runt om i landet där vi har aktiva medlemmar som vill och kan driva egna hus eller andra fastigheter. Snart nog kommer vi ha Svenskarnas hus lite varstans, vilka alla kommer att tjäna som nav för verksamheten i deras upptagningsområden.

Visionen om dessa hus är att de skall tjäna som en härd, en eld att samlas kring, en trygg plats för vårt folk. Svenskarnas hus ska vara öppna mötesplatser där å ena sidan föreningens medlemmar kan mötas och bygga sina nätverk, delta på intressanta och matnyttiga föreläsningar, uppleva sin egen kultur, med mera; men också platser där allmänheten är välkommen att besöka och själva ta reda på vad svensk nationalism handlar om, på riktigt. Vi har inget att dölja, snarare är vi stolta och glada över vårt engagemang.

Svenskarnas hus lägger grunden för framtiden

Det går inte att nog understryka vikten av våra egna platser, med tanke på den framtid vi går mot – platser vi äger och kontrollerar – som inte lättvindigt kan tas ifrån oss. Dessa kommer att vara till gagn i dag, men kanske livsnödvändiga om 50 eller 100 år.

Det är vårt perspektiv – ett generationsperspektiv. När vi bygger Svenskarnas hus bygger vi inte bara för oss själva här och nu, vi bygger också för våra barn och barnbarn. Det är dags att vi tar det långsiktiga ansvaret och inte stirrar oss blinda på just nu och här.

Investera i Svenskarnas hus du också

Den som skänker till föreningens insamling för Svenskarnas hus investerar i framtiden – en svensk framtid. Detta vill vi understryka. Dessa platser som vi ämnar bygga kommer att göra skillnad. Föreningen vill att den som hjälper till också blir ihågkommen för sin insats, därför kommer varje gåva att föras in (med det namn som givaren uppgett) i en läderinbunden bok som kommer att förvaras i huset. Nedan följer de hedersbetygelser föreningen ämnar tacka större gåvor med:

  • 50 000 SEK eller mer

Givaren får en inramad målad porträttbild av sig själv uppsatt på hedersplats i huset.

  • 25 000 – 49 999 SEK

Givaren får, förutom sitt namn i den läderinbundna boken, också sitt namn ingraverat på en egen förgylld plakett som sätts upp i huset på hedersplats.

  • 10 000 – 24 999 SEK

Givaren får, förutom sitt namn i den läderinbundna boken, också sitt namn ingraverat på en egen försilvrad plakett som sätts upp i huset på hedersplats.

  • 5 000 – 9 999 SEK

Givaren får, förutom sitt namn i den läderinbundna boken, också sitt namn ingraverat på en egen bronsfärgad plakett som sätts upp i huset på hedersplats.

  • 1 – 4 999 SEK

Givaren får sitt namn i den läderinbundna bok som kommer placeras på hedersplats.

De ovan nämnda summorna gäller dina totala gåvor under insamlingens tid, se till att använda din profil eller samma e-postadress varje gång du donerar så att summan blir rätt.