Det löpande arbetet i huset är igång och vi håller öppet varje vardag 12-16. Dessutom ett större evenemang den 27 april, och under hela månaden fortsätter arbetet med renoveringen.

Nu är det dags för april månads insamling! Insamlingen i mars nådde över målet och därför börjar denna månads insamling med några extra kronor i kassan. Målet är att samla in 50 000 i månaden för att täcka kostnader för renovering och drift av huset utöver de pengar som huset drar in av sig självt. 

I oktober 2018 köpte vi den fastighet som ska komma att bli det första Svenskarnas hus. Denna månad kommer huset öppnas upp med sin butik, och vi håller i en invigning den 23 mars. Detta betyder dock inte att huset är ”färdigt”, och för dig som kommer på invigningen eller på besök efteråt kommer det bli extra tydligt vad som måste göras och i vilken ordning vi vill prioritera det. Men de senaste månaderna har ett omfattande arbete genomförts där ny el dragits in, nytt vatten, varmvattenberedare installerats, värmesystemet inspekterats och reparerats, byggnaden har dränerats, nya toaletter har installerats, ytskikt i butikslokalen har renoverats och vi har byggt så väl en bardisk/kassadisk som en scen.

Nu måste arbetet fortsätta oförtrutet, och det gör vi tack vare din hjälp genom ditt stöd till husfonden.

Renoveringen och arbetet med huset kommer sedan att fortlöpa parallellt med den övriga verksamheten, och för detta ansvarar vice ordförande Patrik Larsson.