Juli har varit en fantastisk månad för renoveringen av huset då vi haft stängt för allmänheten samt haft Svegot på sommarläge, därmed har vi kunnat slutföra många stora projekt. Det absolut största projektet framöver, som vi hoppas färdigställa under augusti och september, är köket som ska in i det nya rummet bakom bardisken. Vi ska köpa in en professionell diskmaskin, ugn/spis, arbetsutrymme och åtminstone en kyl till. Det kommer kräva en hel del VVS-arbete, nytt golv med golvbrunn och mycket annat, men resultatet kommer bli fantastiskt och ge huset helt nya möjligheter och en ny glans. Vi ska också under denna tid få klart den nya damtoaletten (herrarnas är klar!). Du kan hjälpa till och göra detta möjligt genom att stötta husfonden, och eftersom vi förra månaden klarade insamlingen med råge börjar augusti månads insamling 11396 kronor i kassan!

Nu är det dags för augusti månads insamling! Målet är att samla in minst 50 000 i månaden för att täcka kostnader för renovering av huset utöver de pengar som huset drar in av sig självt. 

I oktober 2018 köpte vi den fastighet som ska komma att bli det första Svenskarnas hus, och sedan invigningen den 23 mars har vi hållit i totalt tre större evenemang. Detta betyder dock inte att huset är ”färdigt”, och för dig som varit på invigningen eller på besök efteråt kommer det bli extra tydligt vad som måste göras och i vilken ordning vi vill prioritera det. Men de senaste månaderna har ett omfattande arbete genomförts där ny el dragits in, nytt vatten, varmvattenberedare installerats, värmesystemet inspekterats och reparerats, byggnaden har dränerats, nya toaletter har installerats, ytskikt i butikslokalen har renoverats och vi har byggt så väl en bardisk/kassadisk som en scen.

Det absolut största projektet framöver, som vi hoppas färdigställa under augusti och september, är köket som ska in i det nya rummet bakom bardisken. Vi ska köpa in en professionell diskmaskin, ugn/spis, arbetsutrymme och åtminstone en kyl till. Det kommer kräva en hel del VVS-arbete, nytt golv med golvbrunn och mycket annat, men resultatet kommer bli fantastiskt och ge huset helt nya möjligheter och en ny glans. Vi ska också under denna tid få klart den nya damtoaletten (herrarnas är klar!).

Allt detta är i slutändan beroende på hur många människor som kommer hjälpa till och hur starka ekonomiska muskler vi har. Husfonden hjälper oss att göra detta möjligt.

Renoveringen och arbetet med huset kommer sedan att fortlöpa parallellt med den övriga verksamheten, och för detta ansvarar vice ordförande Patrik Larsson.