I november blev vi klara med köket, inklusive vitvaror och kakling och det kunde användas under föreningens tvåårsfirande. I december kommer mycket tid läggas på området framför och vid sidan om huset som ska snyggas upp och plattas till. Vi ska också investera i nya stuprör, ny sotarstege till skorstenen och annat viktigt. Med din hjälp blir det möjligt!

I november blev vi klara med köket, inklusive vitvaror och kakling och det kunde användas under föreningens tvåårsfirande. I december kommer mycket tid läggas på området framför och vid sidan om huset som ska snyggas upp och plattas till. Vi ska också investera i nya stuprör, ny sotarstege till skorstenen och annat viktigt. Med din hjälp blir det möjligt!

Investeringar som kostar pengar och ideellt arbete, men som blir möjligt tack vare dig som bidrar till Husfonden!

Stort tack för att du gör detta möjligt!

Renoveringen och arbetet med huset kommer sedan att fortlöpa parallellt med den övriga verksamheten, och för detta ansvarar vice ordförande Patrik Larsson.