Arbetet med Svenskarnas hus fortgår för fullt - hjälp till att stödja arbetet och göra huset till den fantastiska plats vi alla önskar att den ska bli!

Ny insamling för februari! I januari samlade vi in 60600 kronor och därför startar den här insamlingen på 10600 – vårt mål är att samla in 50 000 per månad, låt oss fixa det för februari också!

I oktober 2018 köpte vi den fastighet som ska komma att bli det första Svenskarnas hus. Just nu pågår ett omfattande renoveringsarbete för att kunna ha vår första tillställning i huset under det första kvartalet 2019. Renoveringen och arbetet med huset kommer sedan att fortlöpa parallellt med den övriga verksamheten, och för detta ansvarar vice ordförande Patrik Larsson.