Det är snart ett år sedan det första Svenskarnas hus öppnade och i februari ser vi till att övervåningen får sig ett lyft. Vi bygger ett nytt rum åt biblioteket, ett lekrum, mötesrum, vaktrum toalett med duschmöjligheter, kontorslandskap och mycket annat. Samtidigt har arbetat påbörjats för att öppna det andra Svenskarnas hus, vilket bara är möjligt med ditt stöd.

Det är snart ett år sedan det första Svenskarnas hus öppnade och i februari ser vi till att övervåningen får sig ett lyft. Vi bygger ett nytt rum åt biblioteket, ett lekrum, mötesrum, vaktrum toalett med duschmöjligheter, kontorslandskap och mycket annat. Samtidigt har arbetat påbörjats för att öppna det andra Svenskarnas hus.

Investeringar som kostar pengar och ideellt arbete, men som blir möjligt tack vare dig som bidrar till Husfonden!

Stort tack för att du gör detta möjligt!

Renoveringen och arbetet med huset kommer sedan att fortlöpa parallellt med den övriga verksamheten, och för detta ansvarar vice ordförande Patrik Larsson.