Nu är hela entrévåningen klar med mötessal, café, bibliotek, studio, toaletter och kök. Under 2020 ligger fokus på övervåningen (där det ska bli kontor, barn- och familjerum och vaktrum) samt fasaden och fönstren som ska bytas ut och snyggas till. Vi hoppas även att till våren bygga en stor altan.

Nu är hela entrévåningen klar med mötessal, café, bibliotek, studio, toaletter och kök. Under 2020 ligger fokus på övervåningen (där det ska bli kontor, barn- och familjerum och vaktrum) samt fasaden och fönstren som ska bytas ut och snyggas till. Vi hoppas även att till våren bygga en stor altan.

Investeringar som kostar pengar och ideellt arbete, men som blir möjligt tack vare dig som bidrar till Husfonden!

Stort tack för att du gör detta möjligt!

Renoveringen och arbetet med huset kommer sedan att fortlöpa parallellt med den övriga verksamheten, och för detta ansvarar vice ordförande Patrik Larsson.