Under juli håller huset sommarstängt för allmänheten men renoveringarna fortsäter. Den nya, stora herrtoan (med två toaletter, urinoar och två handfat) är nu klar, och vi kommer bland annat bygga klar korridoren fram till den, putsa och snygga till damtoan och sätta upp avställningsytor och speglar. Mycket av detta hoppas vi få gjort under juli månad. Samtidigt fortsätter det löpande arbetet med baksidan, den sista dräneringen ska göras klart och vi har en förhoppning om att kunna snygga upp ena fasaden. Allt detta är i slutändan beroende på hur många människor som kommer hjälpa till och hur starka ekonomiska muskler vi har. Husfonden hjälper oss att göra detta möjligt.

Nu är det dags för juli månads insamling! Målet är att samla in minst 50 000 i månaden för att täcka kostnader för renovering av huset utöver de pengar som huset drar in av sig självt. 

I oktober 2018 köpte vi den fastighet som ska komma att bli det första Svenskarnas hus, och sedan invigningen den 23 mars har vi hållit i totalt tre större evenemang. Detta betyder dock inte att huset är ”färdigt”, och för dig som varit på invigningen eller på besök efteråt kommer det bli extra tydligt vad som måste göras och i vilken ordning vi vill prioritera det. Men de senaste månaderna har ett omfattande arbete genomförts där ny el dragits in, nytt vatten, varmvattenberedare installerats, värmesystemet inspekterats och reparerats, byggnaden har dränerats, nya toaletter har installerats, ytskikt i butikslokalen har renoverats och vi har byggt så väl en bardisk/kassadisk som en scen.

Den nya, stora herrtoan (med två toaletter, urinoar och två handfat) är nu klar, och vi kommer bland annat bygga korridoren fram till det, putsa och snygga till damtoan och sätta upp avställningsytor och speglar. Mycket av detta hoppas vi få gjort under juli månad. Samtidigt fortsätter det löpande arbetet med baksidan, den sista dräneringen ska göras klart och vi har en förhoppning om att kunna snygga upp ena fasaden.

Allt detta är i slutändan beroende på hur många människor som kommer hjälpa till och hur starka ekonomiska muskler vi har. Husfonden hjälper oss att göra detta möjligt.

Renoveringen och arbetet med huset kommer sedan att fortlöpa parallellt med den övriga verksamheten, och för detta ansvarar vice ordförande Patrik Larsson.