Två större evenamang har planerats in juni: Nationaldagsfirande den 6 juni och Historiekväll med Lennart Svensson den 29 juni. Dessutom beräknas den nya herrtoaletten bli klar, flaggstången ska resas och förhoppningsvis kan vi påbörja ännu ett bygg/renoveringsprojekt innan månaden är slut.

Nu är det dags för maj månads insamling! Målet är att samla in minst 50 000 i månaden för att täcka kostnader för renovering av huset utöver de pengar som huset drar in av sig självt. 

I oktober 2018 köpte vi den fastighet som ska komma att bli det första Svenskarnas hus, och sedan invigningen den 23 mars har vi hållit i totalt tre större evenemang. Detta betyder dock inte att huset är ”färdigt”, och för dig som varit på invigningen eller på besök efteråt kommer det bli extra tydligt vad som måste göras och i vilken ordning vi vill prioritera det. Men de senaste månaderna har ett omfattande arbete genomförts där ny el dragits in, nytt vatten, varmvattenberedare installerats, värmesystemet inspekterats och reparerats, byggnaden har dränerats, nya toaletter har installerats, ytskikt i butikslokalen har renoverats och vi har byggt så väl en bardisk/kassadisk som en scen.

De största investeringarna i juni månad är det fortsatta arbetet med den stora herrtoaletten och förberedandet för installation av kök och arbetsytor bakom baren. 

Nu måste arbetet fortsätta oförtrutet, och det gör vi tack vare din hjälp genom ditt stöd till husfonden.

Renoveringen och arbetet med huset kommer sedan att fortlöpa parallellt med den övriga verksamheten, och för detta ansvarar vice ordförande Patrik Larsson.