Denna månad öppnar huset med så väl en invigning som ett årsmöte, men det finns mycket kvar att göra och husfonden behöver ditt fortsatta stöd!

Nu är det dags för mars månads insamling! Insamlingen i februari nådde över målet och därför börjar denna månads insamling på 4815 kronor  – vårt mål är att samla in 50 000 per månad, låt oss fixa det för mars också!

I oktober 2018 köpte vi den fastighet som ska komma att bli det första Svenskarnas hus. Denna månad kommer huset öppnas upp med sin butik, och vi håller i en invigning den 23 mars. Detta betyder dock inte att huset är ”färdigt”, och för dig som kommer på invigningen eller på besök efteråt kommer det bli extra tydligt vad som måste göras och i vilken ordning vi vill prioritera det. Men de senaste månaderna har ett omfattande arbete genomförts där ny el dragits in, nytt vatten, varmvattenberedare installerats, värmesystemet inspekterats och reparerats, byggnaden har dränerats, nya toaletter har installerat, ytskikt i butikslokalen har renoverats och vi har byggt så väl en bardisk/kassadisk som en scen.

Nu måste arbetet fortsätta oförtrutet, och det gör vi tack vare din hjälp genom ditt stöd till husofnden.

Renoveringen och arbetet med huset kommer sedan att fortlöpa parallellt med den övriga verksamheten, och för detta ansvarar vice ordförande Patrik Larsson.