Vi är Det fria Sverige — en långsiktig vision och strävan efter en organisk svensk gemenskap, med våra egna samlingsplatser, bostadsområden och gemenskaper. Tillsammans kan vi skapa en positiv förändring för vårt folk. Alla pengar som doneras till oss går oavkortat till vår verksamhet, och samtliga medlemmar i föreningen har full insyn i ekonomin.