Protokoll från årsmötet 2019

Den 30 mars höll föreningen Det fria Sverige årsmöte i Svenskarnas hus i Älgarås. Nu publicerar vi protokollet från mötet

För att få tillgång till detta, måste du lösa medlemskap: Medlemskap (månad), Medlemskap (år), Familjemedlemskap (månad), Familjemedlemskap (år), Pensionärsmedlemskap (månad) eller Pensionärsmedlemskap (år). Om du är medlem så kan du log in

Läs mer

Viktiga hålltider för lördagens årsmöte

Nu på lördag är det årsmöte och anmälningarna stängde i söndags. Maten är nu beställd och det mesta förberett, och här kommer hålltiderna för helgen.

För att få tillgång till detta, måste du lösa medlemskap: Medlemskap (månad), Medlemskap (år), Familjemedlemskap (månad), Familjemedlemskap (år), Pensionärsmedlemskap (månad) eller Pensionärsmedlemskap (år). Om du är medlem så kan du log in

Läs mer

Viktigt: Bortkommen handling till årsmötet

Vid offentliggörandet av handlingarna till årsmötet föll en sida bort, den finns nu att ladda ned här. Årsmötet kommer få ta ställning till om denna sida (som innehåller en proposition) kommer att kunna behandlas av årsmötet eller inte.

För att få tillgång till detta, måste du lösa medlemskap: Medlemskap (månad), Medlemskap (år), Familjemedlemskap (månad), Familjemedlemskap (år), Pensionärsmedlemskap (månad) eller Pensionärsmedlemskap (år). Om du är medlem så kan du log in

Läs mer