Viktigt: Bortkommen handling till årsmötet

Vid offentliggörandet av handlingarna till årsmötet föll en sida bort, den finns nu att ladda ned här. Årsmötet kommer få ta ställning till om denna sida (som innehåller en proposition) kommer att kunna behandlas av årsmötet eller inte.

För att få tillgång till detta, måste du lösa medlemskap: Medlemskap (månad), Medlemskap (år), Familjemedlemskap (månad), Familjemedlemskap (år), Pensionärsmedlemskap (månad) eller Pensionärsmedlemskap (år). Om du är medlem så kan du log in

Läs mer

Handlingar till årsmötet 2019

Nu offentliggörs alla handlingar till årsmötet. Du kan ladda ned verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, budget samt förslag för årsmötet att ta ställning till som PDF.

För att få tillgång till detta, måste du lösa medlemskap: Medlemskap (månad), Medlemskap (år), Familjemedlemskap (månad), Familjemedlemskap (år), Pensionärsmedlemskap (månad) eller Pensionärsmedlemskap (år). Om du är medlem så kan du log in

Läs mer

Information till medlemmar inför invigningen av Svenskarnas hus

Allt du som medlem (med eller utan biljett) behöver veta inför invigningen nu på lördag!

För att få tillgång till detta, måste du lösa medlemskap: Medlemskap (månad), Medlemskap (år), Familjemedlemskap (månad), Familjemedlemskap (år), Pensionärsmedlemskap (månad) eller Pensionärsmedlemskap (år). Om du är medlem så kan du log in

Läs mer