Är utlandshjälpen för brandbekämpning ett argument för medlemskap i EU?

Sverige har fått hjälp från andra EU-länder (och från Norge) med att bekämpa skogsbränderna som rasar. Detta har fått såväl EU-vänliga politiker som samhällsdebattörer att glädjas. De tror sig ha fått ett riktigt bra argument för att EU behövs och för att ett svenskt medlemsskap är självklart. Många har passat på att försöka koppla hjälpen Sverige […]

Läs mer

Vi svenskar har rätt till Sverige

Ibland är inte ens det mest självklara självklart. Till exempel rätten till Sverige. Vem eller vilka har rätt till vårt land? Är det upp till politiker att sjösätta sociala experiment som omformar samhället i grunden? Har de styrande rätt – inom ramen för den representativa demokratin – att översvämma landet med utlänningar?

Läs mer

Våra medborgerliga friheter får inte villkoras utifrån politisk nyckfullhet

Under ett par års tid har allt intensivare påverkansarbeten riktat mot lagstiftarna skett med krav om att Sverige, likt många andra länder, ska åsidosatt grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter och förbjuda föreningar som ger uttryck för åsikter som går utanför åsiktskorridoren. Framförallt har strålkastarljuset riktats mot Nordiska motståndsrörelsen (NMR). Nu tar regeringen de första stegen […]

Läs mer