Vi svenskar har rätt till Sverige

Ibland är inte ens det mest självklara självklart. Till exempel rätten till Sverige. Vem eller vilka har rätt till vårt land? Är det upp till politiker att sjösätta sociala experiment som omformar samhället i grunden? Har de styrande rätt – inom ramen för den representativa demokratin – att översvämma landet med utlänningar?

Läs mer

Våra medborgerliga friheter får inte villkoras utifrån politisk nyckfullhet

Under ett par års tid har allt intensivare påverkansarbeten riktat mot lagstiftarna skett med krav om att Sverige, likt många andra länder, ska åsidosatt grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter och förbjuda föreningar som ger uttryck för åsikter som går utanför åsiktskorridoren. Framförallt har strålkastarljuset riktats mot Nordiska motståndsrörelsen (NMR). Nu tar regeringen de första stegen […]

Läs mer

Senior horribelt behandlad av färdtjänsten – hjälp till att säga ifrån

Åtgärder för att skapa trygghet för vår äldre och personer med funktionsnedsättning får inte vara tomma ord och vallöften. Det måste prioriteras här och nu. Aftonbladet skriver om en händelse i Ekshärad för några dagar sedan: ”På söndagen vid midnatt såg Victor Nyman, 20, en man som satt ensam och ’halvt livlös’ vid en korsning […]

Läs mer