En invasion är en invasion även om den sker utan vapen (Medlemsbrev v.14)

Gryningens stillhet slits sönder av vrålande motorer. Ljudet är öronbedövande när mekaniserat infanteri rullar över gränsen på bred front. I luften hörs de karaktäristiska ljuden när jaktplan bryter ljudvallen. Invasionen är ett faktum. Vid landgränserna har motståndet nedkämpats av artilleri och flyg. Nu rullar transportfordon med beväpnade främlingar in. Det är ändlösa karavaner med bistra […]

För att få tillgång till detta, måste du lösa medlemskap: Medlemskap (månad), Medlemskap (år), Familjemedlemskap (månad), Familjemedlemskap (år), Pensionärsmedlemskap (månad) eller Pensionärsmedlemskap (år). Om du är medlem så kan du log in

Läs mer

Nationalismen är grunden – att inte alla ser det (Medlemsbrev v.13)

Hur kommer det sig att ordet och begreppet nationalism ger sådan besk eftersmak hos så många? Varför är det så svårt för dem att omfamna idén? Svaret är egentligen enkelt och orsaken står att finna i historien, närmare bestämt i början av 1900-talet och de två förödande krigen som kallas första världskriget respektive andra världskriget. […]

För att få tillgång till detta, måste du lösa medlemskap: Medlemskap (månad), Medlemskap (år), Familjemedlemskap (månad), Familjemedlemskap (år), Pensionärsmedlemskap (månad) eller Pensionärsmedlemskap (år). Om du är medlem så kan du log in

Läs mer

Moskéer och minareter: nu är det dags för Svenskarnas hus (Medlemsbrev v. 12)

Under den senaste tiden har det varit en högljudd debatt om böneutropens vara eller inte vara från svenska moskéer – eller snarare moskéer i Sverige eftersom det inte kan finnas en svensk moské. Lokalpolitiker säger att de inte lägger någon värdering i budskapet som ska ropa ut, bara hur högt det är och polisen lägger […]

Medlemsbreven är bara tillgängliga för föreningens medlemmar. De skickas ut med e-post och publiceras här på hemsidan. För att komma åt medlemsbrevet behöver du logga in eller lösa medlemskap: Medlemskap (månad), Medlemskap (år), Familjemedlemskap (månad), Familjemedlemskap (år), Pensionärsmedlemskap (månad) eller Pensionärsmedlemskap (år)

Läs mer

123

Sida 3 of 3