Styrelsemöte (18/4 – 2018)

Det första styrelsemötet efter årsmötet hade mycket att gå igenom, och det beslutades bland annat om de stora dragen för sommarens kampanj.

För att få tillgång till detta, måste du lösa medlemskap: Medlemskap (månad), Medlemskap (år), Familjemedlemskap (månad), Familjemedlemskap (år), Pensionärsmedlemskap (månad) eller Pensionärsmedlemskap (år). Om du är medlem så kan du log in

Läs mer

Årsmöte 2018

Årsmötet för 2018 behandlade föreningens första kalenderår och arbetet under detta år. Ordförande Dan Eriksson fick nytt förtroende att leda föreningen det kommande året, Tommy Nilsson valdes till revisor och Johnny Lindén till revisorssuppleant. 

Läs mer

12

Sida 1 of 2