Protokoll från årsmötet 2019

Den 30 mars höll föreningen Det fria Sverige årsmöte i Svenskarnas hus i Älgarås. Nu publicerar vi protokollet från mötet

För att få tillgång till detta, måste du lösa medlemskap: Medlemskap (månad), Medlemskap (år), Familjemedlemskap (månad), Familjemedlemskap (år), Pensionärsmedlemskap (månad) eller Pensionärsmedlemskap (år). Om du är medlem så kan du log in

Läs mer

Protokoll från styrelsemöten 12/6, 26/6 och 7/10

Av säkerhetsskäl så har inte protokollen från de tre senaste styrelsemötena offentliggjorts innan Sommarfesten, men när den nu är avklarade kommer här alla tre protokoll så att du som medlem kan följa med i arbetet med föreningen. Nästa styrelsemöte hålls redan i kväll, den 31 juli, och protokollet därifrån publiceras inom några dagar här på hemsidan.

Läs mer

123

Sida 1 of 3