Dagens Sverige har ingen chans vid kris eller krig!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på vk
Dela på telegram
Dela på whatsapp
En ny studie visar att Sveriges förmåga att motstå krig och kris är obefintlig. Men rapporten utgår från yttre hot. Frågan är, hur står sig Sverige och svenskarna om hotet kommer inifrån?

Kungliga Krigsvetenskapsakademien har analyserat Sveriges totalförsvar och deras slutsatser är mycket oroväckande. Svält, panik och misstroende väntar vid massiva cyberattacker, och i händelse av militärt angrepp är vi chanslösa.

Sedan 2015 har Kungliga Krigsvetenskapsakademien arbetat med projektet ”Det framtida slagfältet – Krigsvetenskap i det 21:a århundradet” och nu har rapporten – vitboken – ”Ett nytt totalförsvar” redovisat sina slutsatser och lämnad rekommendationer för vad som måste göras.

Bland annat konstateras att:

”Sverige klarar territoriell integritet, om än med brister inom området ubåtsskydd. Övrigt – försvar mot hybridkrig, försörjningsfrågorna vid avspärrning, militärt angrepp och skydd av civilbefolkningen är områden vi inte klarar. Sverige riskerar att tidigt förlora förmågan att hantera samhällets behov, försvara sig och hålla stånd och landet tappar fort handlingsfriheten att säkert kunna motta hjälp.”

Redan i vitbokens förord sätts tonen för den ytterst kvalificerade undersökning:

”Vi har idag inte ens ett rudiment till civilt försvar – cyberattacker slår ut elförsörjningen i hela landet, vilket gör att det mesta stannar i Sverige – telefonnät, mobilnät, betalningssystem, för att ta några exempel. Folk börjar svälta efter ca en vecka när livsmedelslagren är tömda. Angriparens utnyttjande av sociala media skapar panik, misstroende och uppgivenhet.

”Övergår angreppet till militära insatser kommer de kvalificerade förbanden inom armén och marinen med stor sannolikhet att slås ut eller inte komma till verkan. Våra ledningssystem och robotarnas målsökare är exempel på områden där cyberinsatser och elektronisk krigföring gör systemen verkningslösa.”

Vitboken finns att läsas i sin helhet här.

[clickToTweet tweet=”Svält, panik och misstroende väntar vid massiva cyberattacker #säkpol #svpol” quote=”Svält, panik och misstroende väntar vid massiva cyberattacker”]

År efter år av politisk inkompetens och vanskötsel har lämnat Sverige i stort sett försvarslöst, vilket vitboken visar. Detta gäller hot från främmande makt; det som däremot inte finns tas upp inom ramen för undersökning är den inre fienden, vilken jag menar är den som vi bör vara orolig för – mer än för Ryssland, som omnämns i vitboken.

Oron för ett angrepp utifrån borde övertrumfas av oron för oroligheter som gränsar till inbördeskrig i Sverige. Den tidigare FN-officeren Anders Lugn skrev redan 2008 en debattartikel i Aftonbladet med titeln ”Sveriges väg mot katastrof” där han såg tecknen på ett samhälle som höll på att slitas itu.

I nutid har höga militärer i Europa också varnat för konsekvenserna av det pågående folkutbytet.

[clickToTweet tweet=”Om Sverige är chanslöst vid yttre angrepp, hur står vi oss mot den inre fienden?” quote=”Om Sverige är chanslöst vid yttre angrepp, hur står vi oss mot den inre fienden?”]

Frågan vi måste ställa oss är: Om Sveriges beredskap för ett yttre angrepp är så usel som vitboken uppvisar, hur bra klarar Sverige och svenskarna av inre slitningar, större upploppssituationer, allvarligare terrorangrepp, en rättsstat som backar tillbaka och därtill en ekonomisk kris som går djupare än den 2008?

Frågan bör alla försöka svara på. I Det fria Sverige går vi ett steg längre, vi ser till att genom att samla oss redan nu förbereda oss för framtiden, hur än den kommer att gestalta sig.

Magnus Söderman

Magnus Söderman

Lämna gärna en kommentar!

4 kommentarer på “Dagens Sverige har ingen chans vid kris eller krig!

  1. Det är enormt svårt. Jag ägnar mig 24/7 åt att försöka skydda mig å min familj för olika troliga scenario. Bygga lager av det mesta som kan komma att behövas.
   Man kommer dock till en punkt där de yttre hoten blir så stora att den strategin inte längre håller. Att skydda sig mot större oroligheter och som blir långvariga anser jag inte går.
   Då är de bara att ha en backup plan där man har någonstans att åka som är långt ifrån allt annat, och där man själv kan producera mat, alternativt fly till ett land där saker o ting fungerar. Emigrera redan nu kanske.
   Det är också mycket svårare att skydda sig mot exempelvis motsättningar i de egna landet än mot en extern fiende där man är enade inom landet mot det externa hotet.

Comments are closed.

Vad är Det fria Sverige?

Vi är en intresseförening för svenskarna med över 1000 medlemmar. Tillsammans bygger och skapar vi svenska mötesplatser, nätverk och bostadsområden. Vi har tröttnat på att bara klaga, och tar vår framtid i egna händer.

Senaste nytt

Gilla oss på Facebook

Vår lanseringssändning

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev

Du kan närsomhelst säga upp nyhetsbrevet. Vi kommer aldrig dela dina uppgifter till tredje part.

X