Det fria Sverige i historisk kontext

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på vk
Dela på telegram
Dela på whatsapp
A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

Det skrivs historia. Bildandet av Det fria Sverige är en viktig pusselbit i återerövringen av Sverige. En politisk idé uppstår inte ur intet och ett parti röner ingen framgång utan en rörelse bakom sig. Centerpartiet hade en gång bonde- och landsbygdsrörelsen bakom sig. De drev bygdegårdar, ordnade danskvällar och var en viktig del av landsbygdsbefolkningens liv. Kristdemokraterna växte fram med stöd från de resursstarka frikyrkorna (även om det sista steget mot riksdagen kom genom valsamverkan med Centerpartiet). Där fanns ett starkt nätverk av lojala medarbetare, samlingslokaler och ekonomiska resurser att skjuta in. Miljöpartiet uppstod i den då starka miljörörelsen. Sverigedemokraterna växte sig starka genom den gräsrotsrörelse som på internet samlades kring olika bloggar och internetforum, en förvisso ekonomiskt svag grupp men högljudd.

Socialdemokraterna har i över 100 år varit Sveriges största parti. Många faktorer har medverkat till detta. Det tidiga samarbetet med liberalerna är en bidragande orsak, att man lyckades balansera mellan socialliberala och rent kommunistiska strömningar är en annan. Men den struktur man tidigt byggde upp var direkt avgörande.

August Palm brukar betraktas som den svenska socialdemokratins fader. Det är nog relativt korrekt. Mäster Palm levde en period i Danmark och Tyskland. Där bekantade han sig med ledande socialdemokrater och började engagera sig politiskt och fackligt. Politiska konflikter, avskedanden och en brutal misshandel ledde till att han slutligen återvände till Sverige. Här var han fast besluten om att sprida de socialdemokratiska idéerna till landets arbetare.

Den 6 november 1881 höll han sitt första större framträdande i Malmö, talet hade rubriken Hvad vil Social-Demokraterna? Reaktionerna på detta och kommande tal var splittrade. Han samlade allt större lyssnarskaror medan pressen och politiska motståndare både förlöjligade och angrep honom. 1883 åkte han på en intensiv talarturné. I flera månader höll han tal i princip dagligen. Turnén finansierades genom försäljning av Palms tidning och genom att han fick bo och äta hos sina anhängare. Ända sedan han började agitera möttes han dock också av mer oväntat motstånd. Det var inte bara journalisternas häcklanden eller kritiska motståndare som mötte honom. Han fick också lokaler avbokade. Flera gånger hölls därför talen utomhus istället för i de planerade lokalerna. När han försökte arrangera demonstrationer i Stockholm blev de förbjudna av polisen. Han ansågs störa ordningen med sina demonstrationer och uppvigla till konflikter. Hans motstånd mot svenskt försvar och vårt kungahus bröt också ofta mot den dåvarande svenska lagstiftningen.

En politisk idé uppstår inte ur intet och ett parti röner ingen framgång utan en rörelse bakom sig.

Under den period den svenska socialdemokratiska rörelsen växte fram råkade man ut för många motgångar. Flera ledande socialdemokrater som August Palm, Hjalmar Branting, Axel Danielsson, Zeth Höglund med flera dömdes upprepade gånger till fängelse för olika brott mot yttrandefrihetslagstiftningen. Man utvecklade olika metoder för att komma runt denna lagstiftning. När Palms demonstrationer förbjöds arrangerade han exempelvis promenader istället och annonserade efter människor som ville följa med. Under promenaderna höll han anföranden och polisen kunde bara gå och titta på.

På liknande sätt hade Lars Johan Hierta tidigare agerat när han startade den liberala tidningen Aftonbladet. Tidningen förbjöds när den bröt mot lagen men då startades ”Andra Aftonbladet” och när den förbjöds väntade ”Tredje Aftonbladet” och så vidare. Socialdemokraterna har många beröringspunkter med liberalerna och det blev naturligt för socialdemokratin att tidigt använda liknande metoder för att gå runt lagen, liksom det blev naturligt för Socialdemokraterna att senare när de fått makten att täppa igen luckorna.

Men att hålla längre föreläsningar utomhus var så klart inte optimalt. Appellmöten kan vara trevliga utomhus på sommaren men att lyssna på en längre föreläsning om klassernas kamp drog inga massor när man lockade med kalla utomhusmöten om vintern. Dessutom hände det att utomhusmöten stoppades av såväl markägare som polisen. Idén växte därför fram att man borde äga egna lokaler som inte kunde avbokas. Fackförbund, Socialdemokraterna, deras ungdomsförbund och andra socialdemokratiska aktörer började undersöka möjligheterna. Under 1890-talet bildades flera föreningar med syftet att starta lokala hus där arbetarrörelsen kunde samlas. Det började smått med några hus i Skåne men spreds snabbt i hela landet. Man samlade in pengar från sympatisörer och på några orter bidrog även Socialdemokraterna och fackförbunden med pengar. Vi känner idag alla till konceptet: Folkets hus.

Med egna hus kommer vi inte behöva oroa oss för avbokade lokaler eller andra repressiva metoder från etablissemanget.

Folkets hus var trogen arbetarrörelsen men oftast fristående från enskilda organisationer. Det gjorde att alla kunde samlas där. Folkets hus primära syfte var att kunna hålla politiska möten men det blev också en naturlig samlingsplats för arbetare. Det visades film, hölls fester och studiecirklar. Som medlem i Folkets hus-rörelsen kunde man hyra lokalen för att ordna födelsedagskalas eller vad man än önskade. Folkets hus blev en viktig del av arbetarrörelsen. Man knöt till sig människor och kunde långt i förväg planera för sina evenemang utan rädsla för att plötsligt bli av med lokalen. Man slapp hyra under falskt namn och man kunde gå ut med plats för sammankomster.

I samma anda växte medlemsbaserade företag fram. Mest känd, men långt ifrån ensam torde Konsum vara. Arbetarna skulle kunna använda egna lokaler, man skulle handla i sina egna butiker och till och med begravas genom sin egen begravningsbyrå.

Folkets hus har idag spelat ut sin roll. Dåtidens regimkritiker har blivit dagens regim. Folkets hus tidiga krav på yttrandefrihet har ersatts av krav på trohet till de politiska dogmer som Karl Marx fastställde.

Vi nationalister står på flera sätt i en liknande situation idag som Socialdemokraterna då gjorde. Förvisso hade Socialdemokraterna genom liberalerna vänner i maktens korridorer men de mötte också ett hårt motstånd och drabbades av förbud och straff. Svenska nationalister må ha suveräna agitatorer och ideologer. Vi har under årens lopp gett ut proffsiga tidningar, skapat poddradiostationer och framgångsrika nättidningar. Vi har kallat till åtskilliga demonstrationer och torgmöten. Vi har haft en relativt framgångsrik musikrörelse. Men vi har saknat starka stabila samlingspunkter.

Det fria Sverige är ett nödvändigt projekt. Vi kan inte hoppa över uppbyggnaden av en stark rörelse och tro att bara för att vi har sanningen på vår sida så kommer vi att lyckas. Inom politiken är sanningen underordnad en mängd andra faktorer, annars hade inte Socialdemokraterna kunnat vanstyra landet i så många år som de gjort. Inte heller kan vi tro att enskilda föreningar kan lösa allt. Sverige behöver en stark nationell rörelse. Vi behöver ett eller flera starka partier. Vi behöver aktivistorienterade organisationer. Vi behöver en kulturinriktad strömning.

Det fria Sverige kommer inte erbjuda allt. Det fria Sverige kommer erbjuda en nödvändig pusselbit för att vår sak ska röna framgång. Det fria Sveriges ambition är att medverka till att bygga den nödvändiga folkrörelse som behövs för att vi ska kunna ta fler steg framåt. Vi ger oss inte in i partipolitik eller gatuaktivism. Inte för att det inte är viktigt utan för att var individ och förening måste begränsa sig för att bli bäst inom sitt område. Det fria Sverige ska ge svenskarna en naturlig mötesplats. En plats där du som svensk kan vara utan att riskera att säga saker som gör dig ovälkommen. Vi erbjuder en plats där svensk kultur kan spira. Vi ger en lokal där politiska möten kan hållas. Vi erbjuder en trygg miljö där barnen kan leka medan de vuxna tar en kopp kaffe.

Som vi sett är idén inte ny, den är beprövad och en del av flera politiska framgångssagor. Hos oss är det dock lika nydanande som nödvändigt. Jag är väldigt glad att det här steget tas. Jag har valt att teckna medlemskap och hoppas att du också gör det. Som medlem i Det fria Sverige kommer du kunna vara med och använda lokalerna framöver, men framförallt är du med och bidrar till att vårt första Svenskarnas hus öppnas.

Välkommen till Det fria Sverige!

Björn Björkqvist

Björn Björkqvist

Lämna gärna en kommentar!

5 kommentarer på “Det fria Sverige i historisk kontext

  1. Det krävs mycket mer än att ta en kopp kaffe medan barnen leker och att ha eget gym. Att som nationalist vill ha tillgång till egna lokaler kan jag förstå, det är en nödvändighet men.. .
    Jag har gått med som medlem och förväntar mig mycket mer.

    Hoppas ni lever upp till de förväntningarna.

Comments are closed.

Vad är Det fria Sverige?

Vi är en intresseförening för svenskarna med över 1000 medlemmar. Tillsammans bygger och skapar vi svenska mötesplatser, nätverk och bostadsområden. Vi har tröttnat på att bara klaga, och tar vår framtid i egna händer.

Senaste nytt

Gilla oss på Facebook

Vår lanseringssändning

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev

Du kan närsomhelst säga upp nyhetsbrevet. Vi kommer aldrig dela dina uppgifter till tredje part.

X