Årsmöte 2018

På årsmötet går föregående verksamhetsår igenom, motioner behandlas och styrelse väljs. Detta är din möjlighet som medlem att få full insyn i föreningens arbete, och utöva ditt medlemsinflytande genom motioner och deltagande i omröstningar. Motioner måste vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor innan årsmötet. Skicka din(a) motion(er) till [email protected]. Exakt plats för årsmötet meddelas de som anmält sig ett par dagar innan. För att din bokning ska godkännas krävs det att du är medlem i föreningen när bokningen görs, och för att släppas in på årsmötet måste ditt medlemskap fortfarande vara aktivt den 10 mars.

Årsmöte 2018

På årsmötet går föregående verksamhetsår igenom, motioner behandlas och styrelse väljs. Detta är din möjlighet som medlem att få full insyn i föreningens arbete, och utöva ditt medlemsinflytande genom motioner och deltagande i omröstningar. Motioner måste vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor innan årsmötet. Skicka din(a) motion(er) till [email protected]. Exakt plats för årsmötet meddelas de som anmält sig ett par dagar innan. För att din bokning ska godkännas krävs det att du är medlem i föreningen när bokningen görs, och för att släppas in på årsmötet måste ditt medlemskap fortfarande vara aktivt den 10 mars.
%20%20Read%20Here%3A%20https%3A%2F%2Fwww.detfriasverige.se%2Fevents%2F" class="nc_tweet"> Email
Shares 0