Farlig myt om att svenskar inte finns sprids av Expo

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på vk
Dela på telegram
Dela på whatsapp
Tidskriften Expo tar nu bladet från munnen och förklarar att det inte finns något svenskt folk, och att alla som påstår det är rasister.

Ett sätt att underlätta för ett folkmord är att helt förneka det folkets existens, något som i Sverige gjorts mot det svenska folket i ett flertal olika former. Senast ut är den svenskfientliga tidskriften Expo, som ansluter sig till den svenskförnekande kören.

Men låt oss först bara konstatera att ett folk, i det här fallet svenskarna, är en biokulturell verklighet. Det handlar inte om medborgarskap, ett knippe värderingar eller födelseort. Att tillhöra det svenska folket är att ha en gemensam historia med andra svenskar, att identifiera sig själv som svensk och att av andra svenskar identifieras som svensk.

Nationalister har i årtionden varnat för att massinvandringen till Sverige kommer leda till att svenskarna blir i minoritet i sitt eget hemland. När vi varnat för detta har vi alltså talat om denna biokulturella verklighet, de ”etniska svenskarna”.

Tidskriften Expo väljer att i vad de kallar för ”Mytkollen” granska den varningen närmare, och kommer fram till att svenskar inte alls kommer bli någon minoritet eftersom andelen utrikes födda aldrig förväntas gå över 50 procent.

Genom att reducera svenskheten till födelseort eller medborgarskap förnekar man det svenska folkets existens som en biokulturell verklighet. Bland annat sågar Expo den nederländska stiftelsen Gefiras rapport som menar att svenskarna just kommer bli en minoritet i Sverige:

Men Gefira skriver också uttryckligen att vad de räknat på är antalet ”infödda vita svenskar”, en godtyckligt definierad kategori som bygger på den felaktiga idén att det finns människoraser, inklusive en vit ras.

I själva verket finns inga siffror på ”infödda vita svenskar”. Gefira uppfinner alltså en egen, oklart definierad underkategori av Sveriges befolkning, och försöker sedan räkna på denna grupp som om den vore isolerad från resten av folket.

Expos påstående är alltså att det inte finns några människoraser, och därmed ingen vit ras och därför kan inte svenskar vara vita – notera att ordet ras bara används av Expo, inte av Gefira själva. För den som tvekar, självklart är det så att svenskar är vita.

Svenskar firar midsommar (Foto: Corina Selberg / Pixabay)

Fungerar detta resonemang på andra delar av världen också? Är det så att det inte finns några indianer, eller ”amerikanska urinvånare”, eftersom det inte finns några raser och därmed går de inte att särskilja från övriga befolkningen? Vad var egentligen problemet med Sydafrikas Apartheid enligt Expo, med tanke på att det inte finns några raser och därmed kan inte en ras ha behandlat en annan ras vare sig bra eller dåligt?

Eller är det för att Sverige inte för statistik baserat på etnicitet som det inte finns några svenskar? Skulle det innebära att svenskarna magiskt skulle börja existera ifall staten bestämde sig för att skapa en kolumn för oss i ett kalkylblad?

Totalt snömos. Man hade här kunnat få för sig att Expo gör sig dumma, men det är inte vad det handlar om. Istället handlar det om medveten, utstuderad ondska och svenskfientlighet.

Det man säger, inte ens mellan raderna utan faktiskt rakt ut, är att det inte finns något svenskt folk i Sverige, utan bara en svensk befolkning. Det finns judar, romer och samer så klart, men de är också en del av den ”svenska befolkningen”. Något svenskt folk som en etnisk grupp existerar inte, så när folk i Sverige är oroade för utvecklingen och ser hur svenskarna faktiskt trängs undan i sitt eget land så skrattar Expo dem i ansiktet och förklarar att det inte är möjligt, för vi finns ju inte.

Självklart har Expo fel. Inte bara är det så att svenskarna riskerar att bli en minoritet i sitt eget land, även om vi för lång tid framöver kommer vara den största minoriteten — svenskarna existerar också som folk.

För svenskar som inte viker sig för Expos hat, som vägrar sitta still och se på medan förrädiska politiker ger bort vårt land till främmande folk, finns nu ett alternativ.

Vi organiserar oss i Det fria Sverige. Än så länge har över 1500 svenskar löst medlemskap och många har börjat organisera sig så väl lokalt som nationellt. Vi har skapat en mötesplats för svenskar i Svenskarnas hus, och vi bedriver opinionsbildning för det svenska folket varje dag via Svegot Media.

Men detta är bara ett litet frö för något som kommer växa sig än starkare. Det är början på en folkrörelse i dess rätta bemärkelse.

Bli en del av oss du med!

Dan Eriksson

Dan Eriksson

Lämna gärna en kommentar!

Vad är Det fria Sverige?

Vi är en intresseförening för svenskarna med över 1000 medlemmar. Tillsammans bygger och skapar vi svenska mötesplatser, nätverk och bostadsområden. Vi har tröttnat på att bara klaga, och tar vår framtid i egna händer.

Senaste nytt

Gilla oss på Facebook

Vår lanseringssändning

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev

Du kan närsomhelst säga upp nyhetsbrevet. Vi kommer aldrig dela dina uppgifter till tredje part.

X