Ingen återvandring men homoadoptioner – SDs politiska kursändring är skäl till oro

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på vk
Dela på telegram
Dela på whatsapp
SDs partiledare Jimmie Åkesson intervjuades av SvD Junior under Almedalsveckan och i denna intervju framkom två ställningstaganden från partiledaren som väcker oro. Det visar sig nämligen att SD tillsynes inte har någon återvandringspolitik samt att de är på väg att gör helt om i frågan om homoadoptioner.

SDs partiledare Jimmie Åkesson intervjuades av SvD Junior under Almedalsveckan och i denna intervju framkom två ställningstaganden från partiledaren som väcker oro. Det visar sig nämligen att SD tillsynes inte har någon återvandringspolitik samt att de är på väg att gör helt om i frågan om homoadoptioner.

I SvD läser vi:

Erik: Ni tycker inte att två personer av samma kön ska få adoptera. Varför då?

– Vi tycker nog det nu faktiskt. Vi har inte tyckt så tidigare men vi har blivit ett stort parti. Det är vårt ungdomsförbund som drivit fram det. Jag trodde att det skulle stöta på lite motstånd men det har inte varit något motstånd alls faktiskt. När vi efter valet ska skriva om vårt principprogram kommer vi nog ändra oss.

På frågan om vad han själv tycker om samkönade adoptioner svarar Jimmie:

– Jag har varit väldigt skeptisk, men jag har utvecklat mina värderingar.

Sedan:

Erik: Ni tycker att de som får asyl ska åka tillbaka till sina länder när livet blivit bättre där. Är det rättvist?

– Utgångspunkten kan inte vara att människor ska stanna i Sverige alltid. Under tiden man befinner sig i Sverige, ska man få skydd från det man flytt ifrån. Då ska man ges kunskap som sen kan användas i hemlandet när man återvänder. Men ingen som har bott i Sverige kommer tvingas att återvända till sina hemländer. Vi har ingen politik för det.

Djupt problematisk förändring

Fram till 1999 hade SD repatrieringen av utlänningar i Sverige i sitt partiprogram. Det stod:

”Stora resurser måste avsättas för att skapa förutsättningar för att de etniska främlingar som invandrat till vårt land efter 1970 skall kunna återvända till sina respektive hemländer. Betalning för återresan och en schablonersättning för sex månaders uppehälle i hemlandet skall utgå till dem som repatrieras. Äktenskap med svensk medborgare medför inget undantag från repatriering.”

Principen om återvandring är grundläggande för en varaktig lösning på Sveriges problem. Vi har långt över en miljon utomeuropéer i Sverige och för varje dag som går utfärdas fler och fler medborgarskap. Det svenska samhället förändras i grunden av dessa människomassor och all statistik visar att svenskarna kommer att bli en minoritet i Sverige inom 50 till 100 år. Värre är att vi kommer att bli det, även om den utomeuropeiska invandringen helt försvinner. Demografin talar sitt tydliga språk och det enda sättet att komma åt detta är att 1) repatriera utomeuropeiska invandrare en masse samt 2) öka de etniska svenskarnas födelsetal. De två hänger ihop och vi kommer inte få det ena, utan det andra.

Att Jimmie Åkesson nu säger att SD inte har någon politik för återvandring betyder att partiet står för en politik som drar ut på tiden.

[click_to_tweet tweet=”Att Jimmie Åkesson nu säger att SD inte har någon politik för återvandring betyder att partiet står för en politik som drar ut på tiden. #svpol” quote=”Att Jimmie Åkesson nu säger att SD inte har någon politik för återvandring betyder att partiet står för en politik som drar ut på tiden.”]

Vad gäller homoadoptioner så kan det inte ens vara öppet för diskussion. Vänstern har sakta men säkert flyttat fram sina positioner till den grad att samtliga partier i riksdagen nu anser att detta är i sin ordning. Enligt Åkesson har han ”utvecklat” sina värderingar och det hela verkar handla om att partiet blivit ”stort”.

Vilken är då nästa principfråga som får stryka på foten om partiet blir ännu större? Uppenbarligen finns det inga grundläggande värderingar i SD, som man inte kan rucka på. Den som röstar på SD vet alltså inte vilken politik man röstar fram, eftersom den ändras i takt med partiets storlek eller Åkessons värderingar.

Betydelsefullt, men inte för väljarna

Trots dessa ytterst oroväckande uttalanden från SDs partiledare måste vi komma ihåg att Åkesson tidigare i år lyfte frågan om återvandring i en intervju med TT. Då menade Åkesson att hans parti skulle tvinga de andra partierna på den banan. Vad som är sant i dessa två motstridiga uttalanden vet vi bara när frukten skördas.

Än så länge är det SDs officiella politik att de ”inte anser det vara förenligt med barnens bästa att låta samkönade par och polyamorösa grupper adoptera och inseminera”. Detta kan alltså vara på väg att ändras. Redan under landsdagarna debatterades frågan och ungdomsförbundet (som är direkt underställda partiledningen numera) argumenterade för att partiet ska ställa sig bakom en vänstersväng i frågan.

2019 kommer partiet med det nya principprogrammet, vilket är det som Åkesson hänvisar till i svaret ovan.

Av allt att döma fortsätter således Sverigedemokraterna bort från den traditionella och konservativa vägen till förmån för en fortsatt vänstervridning, en utveckling som förhoppningsvis kommer att möta ett stort motstånd från de sverigedemokratiska gräsrötter som inte uppskattar partiets väg mot att bli en del av en framtida åttaklöver.

[click_to_tweet tweet=”’Av allt att döma fortsätter således Sverigedemokraterna bort från den traditionella och konservativa vägen till förmån för en fortsatt vänstervridning…’ #svpol ” quote=”’Av allt att döma fortsätter således Sverigedemokraterna bort från den traditionella och konservativa vägen till förmån för en fortsatt vänstervridning…'”]

Det är vidare problematiskt att SD i dag är det parti som ses som det enda oppositionspartiet i riksdagen. För många, med tanke på samhällssituationen, går grundläggande frågor förbi eftersom läget känns så akut. Många röstar på SD för att markera mot massinvandringen och mångkulturen. Övriga frågor är väldigt sekundära för många svenskar i dag.

Därför är det av största vikt att vi inte tillåter dessa oroväckande och delvis motsägelsefulla uttalanden gå obemärkta förbi. Nationalister inom SD måste fortsätta verka mot denna värderingsmässiga vänstervridning av partiet och trycket på SD utifrån måste vara stenhård. Vi kan helt enkelt inte tillåta SD att komma undan med vad som helst.

Sverigedemokraterna kallar sig det Sverigevänliga partiet. Det är en beteckning som inte ska accepteras lättvindigt. Är de Sverigevänner så ska det vara tydligt i den politik de för. Om de inte är det de utger sig för att vara så ska de demaskeras.

Att inte stå upp för återvandring och att säga ja till homoadoptioner är inte i Sveriges eller svenskarnas intresse, vare sig nu eller i framtiden.

Magnus Söderman

Magnus Söderman

Lämna gärna en kommentar!

2 kommentarer på “Ingen återvandring men homoadoptioner – SDs politiska kursändring är skäl till oro

 1. Är inte detta en Fake News??

  Jag bara citerar ur SD:s programfolder där det står under punkt sex:

  Därför vill vi:
  + ”Bidra till återvandring genom ett tydligt uppdrag till Migrationsverket om att prioritera frågan samt satsningar på såväl ekonomiskt stöd som till exempel anpassade utbildningar och kontaktförmedling för den enskilde.”

  De programfoldrar som man alltså nu får (juni – juli 2018) från SD, är de absolut senaste och man uppmanas att slänga äldre partiprogram.

  Ska man inte tro på detta partiprogram då?

  1. Åkessons uttalande är vagt i frågan och han uttalar sig inte tydligt med vad han menar just med tanke på partiprogrammet du hänvisar till. Det är också därför vi uppmärksammar det och kräver tydlighet från SD. Har de eller har de inte en politik för återvandring? Han säger nej i intervjun, men partiprogrammet ger det vid handen. Det är upp till SD att förtydliga helt enkelt.

Comments are closed.

Vad är Det fria Sverige?

Vi är en intresseförening för svenskarna med över 1000 medlemmar. Tillsammans bygger och skapar vi svenska mötesplatser, nätverk och bostadsområden. Vi har tröttnat på att bara klaga, och tar vår framtid i egna händer.

Senaste nytt

Gilla oss på Facebook

Vår lanseringssändning

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev

Du kan närsomhelst säga upp nyhetsbrevet. Vi kommer aldrig dela dina uppgifter till tredje part.

X