Kallelse till årsmöte 2019

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på vk
Dela på telegram
Dela på whatsapp
Föreningen SVEGOT-DFS (Det fria Sverige) kallar alla sina medlemmar till årsmöte den 30 mars 2019. Årsmötet hålls i Svenskarnas hus på Västra Långgatan 29 i Älgarås, med start 14:00.

På årsmötet kommer bland annat förslag om stadgeändringar att behandlas. Samtliga motioner med styrelsens kommentarer, propositioner, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget kommer att göras tillgängliga för dig som medlem senast en vecka innan årsmötet.

Föreslagen dagordning för årsmötet:

1. Utnämning av nya aktiva medlemmar

2. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av protokolljusterare och rösträknare.

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

6. Fastställande av dagordning.

7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Fastställande av medlemsavgifter.

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

12. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).

13. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.

b) Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.

c) Eventuella suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.

d) Vid behov: 1 revisor jämte 1 suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.14. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 6.

Notera att du måste föranmäla dig för att delta på årsmötet, för att vi ska kunna planera och förbereda röstlängden. Efter mötet, alternativt i en paus om mötet drar ut på tiden, kommer det serveras smörgåstårta och kaffe. Vill du ha smörgåstårta måste du förbeställa det i din platsbokning.

Det fria Sverige

Det fria Sverige

Lämna gärna en kommentar!

Vad är Det fria Sverige?

Vi är en intresseförening för svenskarna med över 1000 medlemmar. Tillsammans bygger och skapar vi svenska mötesplatser, nätverk och bostadsområden. Vi har tröttnat på att bara klaga, och tar vår framtid i egna händer.

Senaste nytt

Gilla oss på Facebook

Vår lanseringssändning

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev

Du kan närsomhelst säga upp nyhetsbrevet. Vi kommer aldrig dela dina uppgifter till tredje part.

X