Läs, läs, läs!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på vk
Dela på telegram
Dela på whatsapp
A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

Att inte läsa är att gå miste om möjligheten att berika sitt eget liv. Att inte läsa gör också att visioner – egna eller gemensamma – kanske inte uppnås. Att inte läsa, fast man kan det, är att sänka sig själv till en nivå man inte hör hemma på.

Den intellektuelle giganten Édouard Drumont har beskrivit hur han, efter att ha tillbringat tid i biblioteket läsande framlidna författares verk, kunde känna hur dessa författare och deras verk åtföljde honom då han sedan vandrade gatorna fram och observerade sin omgivning. Jag känner igen känslan. Visserligen vet jag inte hur Drumont exakt menade, men själv känner jag hur kloka ord och förmedlad visdom tillägnad genom läsande, alltid ger en fördjupad förståelse för sådant man konfronteras med i sin egen vardag. Därtill ger det också möjligheten att klarare analysera och förmedla denna förståelse till sin nästa.

Kloka ord och förmedlad visdom tillägnad genom läsande ger en fördjupad förståelse för sådant man konfronteras med i sin egen vardag.

Men låt oss börja någon annan stans. Det mest fascinerande med läsandet är att processen som sådan är en form av omedelbar tankeöverföring oberoende av tid och rum. Häpnadsväckande, eller hur? Om du väljer ut en bok ur din samling, bläddrar fram valfri sida och låter ögonen löpa över texten så får du tillgång till exakt de tankar och känslor som ordens författare var upptagen av vid det tillfälle ordens skrevs.

Författaren i fråga kan ha varit död sedan länge, men dennes tankar vid ett visst tillfälle blir levande så fort någon läser dem. En text som författades med en gåspenna på ett papper i ett litet vindsutrymme för flera hundra år sedan, eller som nedtecknades i kajutan på ett linjeskepp under Napoleonkrigen, kan du ta del av vart helst du befinner dig och närhelst du befinner dig där, så länge du har tillgång till texten.

Tid och rum har ingen betydelse och du tar del av tankarna som skrevs på samma sätt som om du suttit bredvid och hör dem talas. Ett starkare argument för läsandet (och skrivandet) går nog inte att finna – det är magiskt! För sakens skull, kontemplera över detta en stund, denna häpnadsväckande tanke och vad den innebär, vad läsandet faktiskt är: omedelbar tankeöverföring oavhängig tid och rum!

Läsandet är omedelbar tankeöverföring oavhängig tid och rum! Det är magiskt.

För många idag är läsandet en utmaning, en verklig utmaning som är svår att övervinna. Genom historien har ”makten som är” försökt att undanhålla undersåtarna litteratur som erbjudit alternativa analyser, oliktänkande ställningstagande eller helt enkelt erbjudit kunskap om ett liv annorlunda från det undersåtarna tvingas leva. Det har varit föga framgångsrikt och människor har till och med offrat sina liv för böcker skull.

Men det verkar som att ”makten” till sist själva kom fram till att förbud och censur inte var att föredra och man sökte därför ett annat sätt att få samma resultat som censur – och lyckades till stor del. Idag ser vi hur den goda och uppbyggande litteraturen har förvisats till någon litterär vrå där kufar av olika de slag gör sitt bästa för att skrämma bort gemene man från att ens våga ta i en bok med substans.

Samtidigt ser förlagen till att ge ut dåligt skriven och meningslös ”underhållning” i bokform. Den ”litteratur” man förevisar och gör reklam för återspeglar i allt väsentligt all annan gemen och plump ”underhållning” vi matas med. I den mån man läser, läser man det enkla som erbjuds. Enkelt såväl till innehåll som tillgänglighet. Mer uppbygglig litteratur kallas ”svår” eller ”fin” och är i mångas sinnevärld endast till för kultureliten.

Istället för censur försöker man fördumma oss genom ”underhållning” som upptar vår tid men inte ger oss något av värde.

Men är det rimligt att tro att den klassiska litteraturens författare enkom skrev för att ett litet kotteri av litteraturvetare skulle ägna ändlösa timmar av analys. Nej, man skrev för att man ansåg sig ha något att berätta. Klassiker är de eftersom generation efter generation instämt med författaren och därmed delvis blivit formad av dennes idéer (vilka i sin tur återspeglar dennes samtid).

Hur kan man välja bort, frivilligt, möjligheten att få umgås med forna tiders stora tänkare?

Men naturligtvis tar inte mitt lov till läsandet slut med ovanstående utan det sträcker sig ännu längre och djupare. Betänk nämligen att varje handling har föregåtts av en tänkt tanke. Vare sig du varit medveten om den eller inte så har varje handling du utfört först fått substans som en tanke. Och tankarna, i sin tur, är beroende av ord och bilder. Dina tankar är bara så begränsade som ditt intellekt är och ju mer du tagit till dig, desto mer vidgad tankeförmåga äger du. Att detta bara vore av godo säger jag inte eftersom processen att sålla igenom den information ditt läsande givit dig kan vara nog så svår att bemästra. Men tack och lov är vår hjärna fenomenal på att processa information och alldeles oavsett så överväger fördelarna vida nackdelarna. Kort sagt kan du inte få för mycket kunskap eller intryck eftersom det verkar som att vårt sinne kan hantera hur mycket som helst och mer därtill. Du kan aldrig bli fullärd.

Ord är viktiga, viktigare än vad folk i gemen inser. I boken 1984 av George Orwell (har du inte läst den så gör det) arbetar ”Storebror” med att implementera sitt ”nyspråk”. Kort sagt handlar det om att helt utradera vissa ord från människans sinnen eftersom det begränsar dem. Om man inte känner till begreppet ”uppror” eller ”motstånd” så kan man heller inte göra vare sig uppror eller motstånd. Sammalunda; känner du inte till ordet ”frihet” kan du inte veta om du är ofri. Du kan inte definiera din omvärld eller din egen livssituation om du inte kan ställa dina omständigheter nu mot ett annat begrepp som du har förståelse för. Att inte känna till exempelvis innebörden av ”att vara fri” är som att växa upp som blind – det är för dig naturligt. Andra, i detta fall de seende, må känna sympati med dig eftersom de vet vad ”att se” innebär. Men för den blinde är avsaknaden av synintryck det naturliga tillståndet. Också på grund av detta är läsandet viktigt, ty det ger dig referenspunkter utifrån vilka du kan definiera din samtid och din egen situation. Detta i sin tur hjälper dig att handla rätt.

Om du inte förstår konceptet frihet – om du inte känner själva ordet – vet du heller inte om du är fri eller inte.

Eftersom all handling börjar som tankar måste tankarna tänkas. Finns inte orden för tanken kan tanken därför inte tänkas. Detta är något simplifierat, jag vet, men likväl värdefullt i mitt resonemang. Sammalunda som ovan, men omvänt, är det alltså så att ju fler ord och begrepp du känner till, desto mer avancerade tankar kan du tänka. Och ju mer avancerade tankar du tänker, desto mer avancerade handlingar kan du utföra. Alltså står din intellektuella kapacitet i direkt korrelation med din förmåga att handla. Det bästa sättet att vidga sina intellektuella vyer och tillägna sig en djup brunn av ord och resonemang att använda, är att läsa. Kort sagt kan vi konstatera att den som kan läsa, men inte gör det, inte har något övertag mot den som inte kan. Alltså är läsandet inte bara magiskt utan också ett sätt för dig att tillägna dig ett övertag och en möjlighet till mer avancerade handling till gagn för dig och allt du håller kärt.

Beroende på vad du väljer att sätta framför ögonen och ta del av kan läsandet trösta, såra, provocera, läka eller utmana – och mycket mer därtill. En sak läsandet aldrig gör är att lämna dig oberörd. Det goda samtalet har sin förtjänst, debatten och diskussionen likaså. Men i läsandet finns det ro och tid för egen kontemplation över den information du just då tillägnar dig. Var därför en engagerad läsare, en passionerad läsare. Säg emot, pröva argumenten. Jämför med annan litteratur. Genom litteraturen kan du ställa Aristoteles, som levde på 300-talet före Kristus, mot valfri filosof från upplysningen – och dig själv däremellan. Detta kan du aldrig få ut av det goda samtalet, för som jag konstaterade är läsandet ”en form av omedelbar tankeöverföring oavhängig tid och rum”.

Men det finns ytterligare orsaker att lovprisa läsandet. Om vi väljer att lämna facklitteraturen och sakprosan därhän för att istället ge oss in på den obundna stilen och den gränslösa skönlitteraturen så öppnar sig ett universum av möjligheter för oss. Ett universum är på sitt sätt en bra benämning för skönlitteraturen är så vittomfattande att vare sig du eller jag skulle kunna tillägna oss all sådan om vi så fick leva flera livstider. Och att leva flera livstider är inget vi kommer få göra, eller? På sätt och vis kan vi leva flera liv under vår livstid, så till vida att vi nöjer oss med de liv och öden som skönlitteraturen kan ge oss. Genom att bläddra mellan boksidorna kan vi besöka varje plats på denna jord; vi kan resa till solsystemets yttersta gräns eller till världar som bara finns i fantasin. Vi kan befinna oss mitt i fältslag under det Trettioåriga kriget eller följa en Chicagosnuts svåra utredning för att lösa ett brott. Vi kan till och med låta oss skrämmas av demoner och spöken; galna mördare och andra väsen som växer i sinnets skuggor. Vi kan kittlas av erotiska skådespel eller bli tårögda av dramatiska livsöden. Och blir anspänningen oss för övermäktig så kan vi alltid stänga boken, lägga den åt sidan och så är vi omedelbart tillbaka i den verkliga världen. Om inte detta är ett argument för läsandet som får dig att börja söka efter närmaste boklåda, så vet jag inte vad som kan väcka läslusten hos dig.

Alla handlingar börjar med tankar. Ju mer avancerade tankar du kan tänka, desto mer avancerade handlingar kan du genomföra.

Idag är kunskap inget som prioriteras av skolan alldeles oavsett nivå. Det är att ”tycka rätt” som systemet värderar högst av allt. Ofta är kunskap i vägen när man skall lära sig att ”tycka rätt”. Låt oss exempelvis begrunda följande från grundskolans läroplan:

”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald.”

Vi ska alltså lära oss att inse de värden som ligger i en kulturell mångfald! Vi ska lära oss tyckande och inte kunskap. Kunskap om historien, om geopolitik och om rasers olikheter och kulturers uppkomst lär oss att det inte finns några värden i en kulturell mångfald inom ett nationellt/folkligt territorium. Verklig kunskap läs oss alltså snarare om farorna med kulturell mångfald.

Här kommer vi därför fram till en liten knäckfråga – är allt läsande bra? Ja, i slutändan är allt läsande bättre än inget läsande. För även om man läser kvalificerad skräplitteratur, dussinlitteratur, så tvingar man hjärnan att skapa bilder av det man läser, och därmed öka något av den abstrakta förmågan vi har inom oss. Undantag finns naturligtvis och för att citera George Washington som brasklapp är ”den människa som intet läser mer utbildad än den som bara läser dagstidningar”.

Men naturligtvis är det bättre om man väljer sin litteratur med omdöme för precis som Francis Bacon klargjorde skall vissa böcker endast smakas på, andra slukas medan somliga skall tuggas och smältas. Och här finns en ”lista” att gå efter som ännu inte helt förändrats till oigenkännlighet av de destruktiva omdanarna; den västerländska kanon med sådana storheter som William Shakespeare, Dante, Chaucer, Milton, Goethe, Jean Austen, Henrik Ibsen, Knut Hamsun eller Aleksandr Solzjenitsyn – för att nämna några av de största! Det finns fler, många fler.

Så nu skall jag släppa dig lös med uppmaningen att ge dig ut och förkovra dig. Jag önskar dig en inspirerande resa.

Bra litteratur på svenska och engelska finner du hos:

Logik förlag

Arktos förlag

Magnus Söderman

Magnus Söderman

Lämna gärna en kommentar!

4 kommentarer på “Läs, läs, läs!

  1. Att läsa gör en propagandisk och slår slag i ett tomrum som vänstern vurmat för sen Gutenbergs tid. Visst kan man läsa några ord här och där men att hävda dess betydelse som ett måste är bara ett sätt att sälja papper där shekels byter ägare. Vad EN person skriver har ingenting med sanningen att göra. En persons uppfattning om verkligheten betyder absolut ingenting om det stora hela. En skrift där en miljon bidragit är mer tillförlitlig.

    1. En åsikt baserad på rationalitet och förnuft betyder mer än 1000 åsikter baserade på okunskap

  2. Fantastisk text! Gillar speciellt perspektivet med direkt tankeöverföring från författaren till dig! Aldrig tänk på det innan, men det är sant! Tack för denna!

  3. Håller med ovanstående. Inte heller tänkt på det innan, men det stämmer nog!
    Bra artikel av Magnus!

Comments are closed.

Vad är Det fria Sverige?

Vi är en intresseförening för svenskarna med över 1000 medlemmar. Tillsammans bygger och skapar vi svenska mötesplatser, nätverk och bostadsområden. Vi har tröttnat på att bara klaga, och tar vår framtid i egna händer.

Senaste nytt

Gilla oss på Facebook

Vår lanseringssändning

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev

Du kan närsomhelst säga upp nyhetsbrevet. Vi kommer aldrig dela dina uppgifter till tredje part.

X