Nya förslaget om fem ”pappamånader” ännu ett hårt slag mot den svenska familjen

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på vk
Dela på telegram
Dela på whatsapp
Vår ordförande Dan Eriksson kommenterar Utredningen om en modern föräldraförsäkrings förslag om att staten än mer bör gå in och styra vem som stannar hemma med barnen.

Vår ordförande Dan Eriksson kommenterar Utredningen om en modern föräldraförsäkrings förslag om att staten än mer bör gå in och styra vem som stannar hemma med barnen.

Idag tog regeringen och socialminister Annika Strandhäll emot slutbetänkandet från Utredningen om en modern föräldraförsäkring. Utredningen, som har letts av Lars Arrhenius, hade uppdraget från regeringen att ”analysera och föreslå åtgärder för att uppnå en jämställd fördelning av föräldraledighet och föräldrapenningförmåner”.

Utredningen förslag till åtgärder är flera, men den som det blivit mest massmedialt fokus kring är den om hur staten bör lägga sig än mer i familjers angelägenheter, genom att ”öronmärka” fem månader av föräldraförsäkringen till respektive förälder, istället för nuvarande tre månader. För att sätta detta i perspektiv bör man också ha i åtanke att det var först 1995 som staten valde att gå in och ”öronmärka” vissa dagar till respektive förälder, då handlade det om 30 dagar.

Politiker och tjänstemän förblindade av rödvinsrosa ideologiska dogmer om ”jämlikhet” skulle nog behöva stanna upp ett tag och fråga sig vad det egentligen är man sysslar med. Målet är ett ”jämnt uttag av föräldraledigheten” — varför då? Är det för barnens bästa? Finns det några studier som visar på bättre psykisk hälsa hos svenska barn som en konsekvens av att pappor tvingats ta ut delar av föräldraledigheten?

Det hela måste i grunden vara en principfråga om friheten att välja själv hur man vill ta hand om sina barn, och där vi som samhälle måste bestämma oss för hur vi vill se på familjen. Är familjen bara en samling individer som delar på ett hushåll, eller är den en enhet av järn som är grundläggande för trygga barn och mänskligt välmående?

[clickToTweet tweet=”Låt familjerna själva bestämma vem som stannar hemma med barnen — vi vet bäst själva! #svpol” quote=”Låt familjerna själva bestämma vem som stannar hemma med barnen — vi vet bäst själva! ”]

Atomiseringen av samhället, där familjen är under konstant angrepp och reduceras till sammanlevande individer, är resultatet av ett allt mer självcentrerat förhållningssätt, som bland annat tar sig uttryck i feminism, konsumism och rotlöshet. En mer individcentrerad familjeförsäkring, där familjen inte förväntas kunna avgöra själva vad som är bäst för dem, är ett fortsatt steg i helt fel riktning.

Familjen bör istället upphöjas till en enhet, med frivillig sambeskattning och i samklang med subsidiaritetsprincipen bör familjen ha den suveräna rätten att besluta om så väl vem som stannar hemma med barnen när de är små som vilken typ av skola de ska gå i (hemskolning vore ett utmärkt alternativ där det passar sig, till exempel).

För sanningen är den att en familj är så mycket mer än en samling individer folkbokförda på samma adress. Den är samhällets grundpelare, varje barns egna lilla mikrokosmos och trygga hamn. Ett upphöjande av familjen som en enhet, av äktenskapet som det löfte vi ger inför varandra, resten av samhället och om man så vill Gud, skulle otvivelaktigt leda till fler friska, trygga svenska barn.

Det måste vara viktigare än vänsterdogmer om jämlikhet.


Kolla in några av våra klistermärken på temat

Beställ dina exemplar här

Detta bildspel kräver JavaScript.

Dan Eriksson

Dan Eriksson

Lämna gärna en kommentar!

En kommentar på “Nya förslaget om fem ”pappamånader” ännu ett hårt slag mot den svenska familjen

  1. Faktum är att man minskar dagarna totalt för att spara pengar. Fördelningen är bara en politisk korrekt undanmanöver som alla tros köpa…

Comments are closed.

Vad är Det fria Sverige?

Vi är en intresseförening för svenskarna med över 1000 medlemmar. Tillsammans bygger och skapar vi svenska mötesplatser, nätverk och bostadsområden. Vi har tröttnat på att bara klaga, och tar vår framtid i egna händer.

Senaste nytt

Gilla oss på Facebook

Vår lanseringssändning

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev

Du kan närsomhelst säga upp nyhetsbrevet. Vi kommer aldrig dela dina uppgifter till tredje part.

X