Öde ö eller inte – asylsökande bör interneras

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på vk
Dela på telegram
Dela på whatsapp
A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

Dansk Folkeparti har föreslagit att man med fördel skulle kunna placera asylanter som fått avslag på sin ansökan på någon av landets alla öde öar. Nu säger utlännings- och integrationsminister Inger Støjberg att hon är beredd att titta närmare på förslaget.

Vore det så fel? Det är grundfrågan och svaret är nej, det vore fel. Inte alls. Faktum är att det vore helt i sin ordning och en bra idé. Ser vi till Sverige vore det verkligen en bra idé med tanke på att asylprocessen här är befängd och ingen egentlig kontroll finns.

Den asylsökande placeras på en flyktingförläggning med fri tillgång till samhället och möjligheten att röra sig fritt under hela processen. Om det sedan blir ett avslag så meddelas detta per post. Inte konstigt att tusentals går under jorden i Sverige när de fått avslag.

Ingen ordning alltså.

[clickToTweet tweet=”Att internera asylsökande är en bra idé, vare sig det sker på en öde ö eller ej.” quote=”Att internera asylsökande är en bra idé, vare sig det sker på en öde ö eller ej.”]

Det fria Sverige menar att processen borde vara som följer: den asylsökande interneras och kvarblir internerad under hela tiden processen fortgår. Det kan vara på en öde ö eller någon annan plats där själva interneringsanläggningen byggs. Den asylsökande borde vara nöjd med tak över huvudet, mat i magen samt möjlighet till rekreation (trots allt flyr väl vederbörande från krig och elände?).

Om personen inte beviljas asyl efter en noggrann utredning så vet vi var vederbörande befinner sig och kan således ombesörja deportationen omgående. Detta eliminerar andelen illegala som lever i parallella samhällen och där många utnyttjas eller hamnar i brottslighet.

Den asylsökande borde vara nöjd med tak över huvudet, mat i magen samt möjlighet till rekreation (trots allt flyr väl vederbörande från krig och elände?).

Förslaget i Danmark handlar om att alla som fått avslag men inte kan utvisas skall interneras, vilket är en bit på vägen. Mer rimligt är att alla som söker asyl faktiskt hålls separerade från befolkningen medan processen fortgår, speciellt i dessa tider med terrorism över gränserna. Faktum är att om detta hade varit processen så hade exempelvis inte terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm ägt rum, inte heller dubbelmordet på Ikea.

Det fria Sverige kräver helt enkelt bara att asylprocessen inte försätter svenskar i risk. Och det är ett fullt rimligt krav.

 

Magnus Söderman

Magnus Söderman

Lämna gärna en kommentar!

En kommentar på “Öde ö eller inte – asylsökande bör interneras

  1. Det är en bra idé.
    Synd på ön bara, den går ju förlorad för oss infödda. Och det måste vara en ganska stor ö (som Fårö?). Bättre då att bygga på något kalhygge i Norrland.
    Så länge man är asylsökande ska man inte integreras. Man ska förvisso arbeta med att bygga och för driva asylanläggningen som en väsentligen självförsörjande enhet. Sedan måste asylprocessen kortas radikalt. Eftersom det med största sannolikhet ändå kommer att vara många fler sökande än vi vill ta emot kan man leva med en viss slumpmässighet. Vi kommer ändå att tvingas avvisa en och annan även om vederbörande har starka skäl. Det är inte heller orimligt att man gör förenklade åldersbedömningar ockulärt, med tolerans för viss osäkerhet. En 16 eller 17 åring räknas ju ändå ofta som vuxen i vederbörandes hemland. Det är ingen risk att någon skulle klassa en 10-åring som vuxen.
    En absolut rättsäkerhet är vi bara skyldig våra egna medborgare. Med förenklad bedömning kan då de flesta asylärenden avgöras på ett par veckor.
    Sedan skall alla uppehållstillstånd vara tidsbegränsade. TUT:en omprövas minst en gång om året. Om läget i hemlandet stabiliserats så skall flyktingen återvända, om inte synnerligen starka skäl finns. Om flyktingen tillhör den förlorande parten och skulle komma i personlig fara i hemlandet kan han eller hon begära att få åka till något tredje land.

Comments are closed.

Vad är Det fria Sverige?

Vi är en intresseförening för svenskarna med över 1000 medlemmar. Tillsammans bygger och skapar vi svenska mötesplatser, nätverk och bostadsområden. Vi har tröttnat på att bara klaga, och tar vår framtid i egna händer.

Senaste nytt

Gilla oss på Facebook

Vår lanseringssändning

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev

Du kan närsomhelst säga upp nyhetsbrevet. Vi kommer aldrig dela dina uppgifter till tredje part.

X