I takt med att föreningen växer är det viktigt att vi tar fram policydokument som kan vägleda oss i vårt arbete. Här finner du de policydokument som hittills tagits fram. Förslag på nya policydokument lämnas med fördel som en motion till nästkommande årsmöte.

Du måste vara medlem och inloggad för att kunna se och ladda ned policydokumenten