Politikerna erkänner att det är upp till oss själva

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på vk
Dela på telegram
Dela på whatsapp
A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

In i det längsta försökte politikerna att låtsas som om att allt helt enkelt var bra. Bara för något år eller två sedan anklagades den som utmanade bilden av Sverige som suspekt, ja, nästan som en landsförrädare. Vi svärtade ner Sverigebilden sades det. Sedan gick det fort och nu erkänner i stort sett samtliga att vi hade rätt, även om de inte säger det rakt ut.

Till och med massmedia har fått krypa till korset även om de fortsatt väljer att lyfta fram den ”goda” utlänningen som gjort det ena eller det andra ”hjältedådet” (och nominera vederbörande till Svenska hjältar). Därtill fortsätter de att ljuga, undanhålla fakta och på alla sätt och vis försöka få oss nationalister att tro att vi är en minoritet i samhället (medan feministiska världsförbättrare är en majoritet). Sanningen är ju den att det är mycket mer komplicerat än så.

Berättelsen håller inte ihop längre

Problemet för alla som ljuger eller förnekar kalla fakta är att det bara går till en viss gräns. Sedan kommer verkligheten ikapp. Somliga är mer uthålliga än andra i detta, men resultatet blir alltid det samma, vilket professor Ernst B. Almqvist klargjorde:

”Varken maktmedel eller fromma önskningar, varken spekulation, ord eller dogmer förmå förändra verkligheten, naturens ordning och dess lagar. Däremot förintas förr eller senare allt naturstridigt, ej sällan på ett våldsamt sätt.”

Makten som är – oavsett i vilken gestalt – inser detta instinktivt även om det inte är fullt ut medvetet ännu. Det får konsekvenser. Å ena sidan försöker man hålla kvar vid den makt man har genom att anpassa sig, exempelvis genom att anamma Sverigedemokraternas politik och låtsas som att det är den egna. Å andra sidan försöker man likväl driva på den politik man fört, utan att det blir för uppenbart. Den ena handen ska inte veta vad den andra gör.

Men berättelsen håller inte ihop till sist och det är där vi är nu.

Skjuter ifrån sig ansvaret

Statsminister Stefan Löfven menade att ”vi” (folket) hade varit naiva i samband med ”flykting”-krisen. Liknande har vi hört från Tysklands Angela Merkel. Sverigedemokraterna pekar finger, med all rätt, men deras nyhet inför Almedalen var att det skulle bli billigare att installera hemlarm (något som lobbats fram av säkerhetsbranschen så klart). Lösningen var inte att internera och deportera; lösningen var heller inte att ge medborgarna bättre möjligheter att försvara sig. Förslaget är bra i sig, men det är ett defensivt förslag. Vi behöver offensiva förslag och åtgärder.

En av arkitekterna bakom det senaste i raden av haverier i Sverige, Fredrik Reinfeldt, har också kommit med förslag. Han har lett Trygghetskommissionen, vilken sattes samman av försäkringsbranschen. Kontentan av arbetet var att näringslivet och privatpersoner måste ta mer ansvar och att man ska inrätta Affärs- och medborgarplatser som blir oaser av lugn i ett sönderfallande samhälle.

Ett liknande konstaterande gjorde Frankrikes president i maj då han samlade politiker, borgmästare och representanter för näringslivet för att förmedla sin vision om hur man löser problemen i de 1 500 ”utanförskapsområden” som finns i landet. Lösningen var ett ”vaksamt samhälle” där medborgarna tar sitt ansvar i brottsbekämpningen, tillsammans med näringslivet och myndigheterna.

Därför grundades Det fria Sverige

Det var precis med denna insikt som SVEGOT-DFS grundades. Vi svenskar kommer tvingas klara oss bäst vi kan eftersom att samhällskontraktet i allt väsentligt är upphävt. Det var inte en slump att MSB gav ut skriften Om kriget eller krisen kommer och skickade ut den till hushållen. De vet att besvärliga tider väntar.

Men politikerna är inte intresserade av att ge oss redskapen som behövs för att kunna reda oss själva. Våra pengar fortsätter de att stjäla genom höga skatter och när vår förenings förenings vice ordförande ställde frågan om att legalisera pepparsprej till Thomas Tobé (M) och Morgan Johansson (S) så var svaret från den förstnämnda att man inte vill lägga över ansvaret för trygghet och säkerhet på medborgarna. Det är statens jobb, menade han. Ett jobb staten inte sköter, konstaterar vi.

I samma takt som staten sviker medborgarna förlorar staten legitimitet. Vi har inte bara rätten, utan skyldigheten, att ta hand om oss själva och förbereda för en framtid där statens beskyddande arm är betydligt kortare och svagare än i dag.

DFS vill inte ha rätt i sina analyser. Det är få föreningar som kan säga så. Men vi vill det inte eftersom det innebär att svenskarna missgynnas och hamnar i kläm. Diskussionen är inte om, utan hur, vi ska klara oss spå egen hand. Vi välkomnar var och en som vill vara en del av lösningen. Frågan alla måste ställa sig är: vem har jag på min sida?

 

Magnus Söderman

Magnus Söderman

Lämna gärna en kommentar!

Vad är Det fria Sverige?

Vi är en intresseförening för svenskarna med över 1000 medlemmar. Tillsammans bygger och skapar vi svenska mötesplatser, nätverk och bostadsområden. Vi har tröttnat på att bara klaga, och tar vår framtid i egna händer.

Senaste nytt

Gilla oss på Facebook

Vår lanseringssändning

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev

Du kan närsomhelst säga upp nyhetsbrevet. Vi kommer aldrig dela dina uppgifter till tredje part.

X