0.00 kr

Stödmedlemskap

Att bli stödmedlem kostar ingenting och innebär att du visar ditt stöd till Det fria Sveriges verksamhet, vilket hjälper oss att få mer kraft bakom våra kampanjer.

Vi är en intresseförening för det svenska folket, och precis som ett fackförbund får mer att säga till om ju fler medlemmar de har, fungerar på samma sätt för oss.

Som stödmedlem får du vår medlemstidning Svensk strävan utskickad som PDF samt tillgång till vissa evenemang (ej alla medlemsexklusiva evenemang, för detta krävs att du är betalande medlem).

Observera att du som stödmedlem inte har rösträtt vid årsmötet, och att du inte heller får något medlemskort hemskickat. Istället får du ett digitalt medlemsbevis som PDF med ditt namn. Om du vill ha det utskrivet och signerat av ordföranden måste du beställa det separat.

Angående behandling av personuppgifter och IT-säkerhet:

Samtliga uppgifter förvaras med högsta kryptering och endast föreningsstyrelsen har tillgång till medlemsregistret. Dina uppgifter kommer aldrig delas med till tredje part. Om du vill vara anonym så kan du uppge falska uppgifter (var då tydlig med detta) men e-posten måste vara riktig.

Våra medlemskap — vilket passar

Medlemskap

Betala årsvis
1200 kr per år
 • Medlemskort
 • Medlemstidning
 • Aktivistpaket
 • Medlemspin

Pensionär

Betala årsvis
600 kr per år
 • Medlemskort
 • Medlemstidning
 • Aktivistpaket
 • Medlemspin

Familj

Betala årsvis
1800 kr per år
 • Medlemskort
 • Medlemstidning
 • Aktivistpaket
 • Medlemspin

Medlemskap

Betala månadsvis
100 kr per månad
 • Medlemskort
 • Medlemstidning
 • Aktivistpaket

Pensionär

Betala månadsvis
50 kr per månad
 • Medlemskort
 • Medlemstidning
 • Aktivistpaket

Familj

Betala månadsvis
150 kr per månad
 • Medlemskort
 • Medlemstidning
 • Aktivistpaket
X