Verner von Heidenstam – Texter i Urval

Verner von Heidenstam – Texter i Urval

Verner von Heidenstam – Texter i Urval

Verner von Heidenstam blev berövad sin storhet, då vänstern inte önskade se en enande gestalt för folket. Hans minne har emellertid vårdats av de nationella. När kulturkampen nu börjat svänga till svenskarnas favör igen och en nästan sekels lång vänsterhegemoni snart är till
ända, så är det vår fosterländska plikt att åter lyfta upp våra inhemska föregångsmän. Därför är det dags att åter upphöja Heidenstam till sin rättmätiga plats som en av Nordens största söner. I denna bok lär du känna skalden genom varsamt utvalda texter.

Sidor: 188
ISBN: 978-91-984411-3-0

Notera att du som medlem har 50 kronor rabatt på boken. Om du inte är medlem så kan du bli det med några enkla klick.
I butik:instock

199.00 kr

I lager

Vill du ha denna billigare? Bli medlem genom att lösa Medlemskap (månad), Medlemskap (år), Familjemedlemskap (månad), Familjemedlemskap (år), Pensionärsmedlemskap (månad) eller Pensionärsmedlemskap (år) så får du medlemsrabatt!

I butik:instock Category:
X