Rinkeby – en krigszon

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på vk
Dela på telegram
Dela på whatsapp
A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

Det är ord och inga visor från den tillträdande myndighetschefen Lise Tamm om ”utanförskapsområdet” (som det heter på nyspråk) Rinkeby och hon sneglar på Sydamerika för strategier inför framtiden.

Vid årsskiftet får Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet en ny chef, Lise Tamm, och det blir hennes jobb att leda kampen mot organiserad brottslighet i Sverige. Hon verkar, till skillnad från tidigare politiskt tillsatta chefer, åtminstone inte förneka verkligheten.

Begreppet no go-zon dök upp för några år sedan och var en beteckning på förorter med många utlänningar som plågades av våld, kriminalitet och en svårighet för polisen att upprätthålla svenska lag. Från gammelmedia och politiker ifrågasattes detta begrepp medan många poliser på fältet bekräftade att såväl begrepp som definition var korrekt.

De politiskt tillsatta cheferna inom polisen och deras uppdragsgivare politikerna kontrade med begreppet ”utanförskapsområde” med definitionen att det i grund och botten var samhället och det kollektiva svenska folkets fel att områden hamnat i utanförskap. Något eget ansvar för ”orten” utkrävdes inte.

[clickToTweet tweet=”No go-zoner? Nej, numera är det ’krigszoner’!” quote=”No go-zoner? Nej, numera är det ’krigszoner’!”]

Hur skall man då parera att Lise Tamm, angående Rinkeby utanför Stockholm (Järvaområdet) säger detta om området:

– Och då tänkte jag: Hur har de gjort i Colombia när man avväpnat Farc-gerillan, hur har man gjort i El Salvador när kriget tog slut? Hur har man gjort i andra delar av världen där man har haft sådana här väldigt stora problem i många, många år? Finns det någon lösning, man måste tänka utanför boxen.

Det verkar till och med värre än no go-zonen vi pratat om; enligt Tamm handlar det om hart när en ”krigszon”.

Det har länge varit problem i områdena som kopplas till miljonprogrammen. Redan från start uppstod sociala problem när vänstern skulle samhällsplanera och ju fler ”flyktingar” som tagits emot, desto värre har det blivit (lägg där till normbrytandet med förakt för lag, ordning, auktoriteter etc. som präglat Sverige sedan länge).

Den nationella oppositionen har varnat för detta, berättat om det och på alla upptänkliga sätt försökt att förmå makthavare, politiker och folk i gemen att hindra så från att ske. Vi har mötts med tillmälen som ”rasist”, ”hatare” och så vidare.

Vi har varnat för detta länge, nu är vi där!

Nu är vi där vi är och Rinkeby kan jämföras med en krigszon! Detta är inget som går att lösa i brådrasket och allt tyder på att det kommer bli värre, innan det blir bättre. Det fria Sverige organiserar sina medlemmar för att möta denna framtid och skapa den säkerhet och trygghet som nu tas ifrån oss.

Där det fria Sverige finns kommer det inte att vara en krigszon, den saken är säker.

Det fria Sverige

Det fria Sverige

Lämna gärna en kommentar!

En kommentar på “Rinkeby – en krigszon

Comments are closed.

Vad är Det fria Sverige?

Vi är en intresseförening för svenskarna med över 1000 medlemmar. Tillsammans bygger och skapar vi svenska mötesplatser, nätverk och bostadsområden. Vi har tröttnat på att bara klaga, och tar vår framtid i egna händer.

Senaste nytt

Gilla oss på Facebook

Vår lanseringssändning

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev

Du kan närsomhelst säga upp nyhetsbrevet. Vi kommer aldrig dela dina uppgifter till tredje part.

X