Sverige har blivit en hiv-magnet

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på vk
Dela på telegram
Dela på whatsapp
A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

Trots mediciner som minskar smittsamheten med upp till 96 procent så ökar antalet hiv-smittade i Sverige. Och det beror som så mycket annat på den okontrollerade invandringen från högriskområden i Afrika. Sedan regeringen Reinfeldt 2012 beslöt att ge alla illegala invandrare gratis sjukvård har Sverige blivit en hiv-magnet.

I dag söker fyra gånger så många vård för hiv-relaterade sjukdomar som för tio år sedan: 2006 handlade det om 1 684 personer, 2016 om 6 273 personer. Och fler lär det bli med tanke på att även illegala invandrare numera ges bromsmediciner för uppemot 100 000 kronor om året. Per person.

Som så mycket annat när det gäller riskerna och nackdelarna med massinvandring gick detta att räkna ut, men som Riksrevisionen har konstaterat har svenska regeringar fullständigt struntat i att göra konsekvensanalyser av sin politik.

[clickToTweet tweet=”I massinvandringens spår blir Sverige en hiv-magnet.” quote=”I massinvandringens spår blir Sverige en hiv-magnet.”]

Redan i november 2012 skrev Dispatch International en artikel med rubriken: Sverige kan bli hiv-magnet. Artikeln vållade stor uppståndelse bland dem som arbetar med hiv-smittade. Å ena sidan framhöll artikeln riskerna med att locka tusentals hiv-smittade till Sverige, å andra sidan lyftes smittbegränsningen fram. Den som får gratis bromsmediciner (och tar dem) minskar sin smittsamhet med upp till 96 procent. I artikeln kunde man läsa:

”Det råder ingen tvekan om att papperslösa hiv-positiva är ett stort och växande problem i Sverige. Mörkertalet är stort.

’Det finns ingen som vet hur många papperslösa som lever med hiv’, säger Åsa Cronberg, juridisk rådgivare vid organisationen Hiv-Sverige.

Men av de fall som faktiskt rapporteras in till Smittskyddsinstitutet framgår att 75 procent av landets nya hiv-fall (första halvåret 2012) upptäcktes hos gruppen utrikes födda. Många av dessa är asyl- eller anhöriginvandrare från högriskområden i Afrika och delar av Östeuropa.

Förekomsten av hiv är mycket större i dessa områden än i Sverige, ändå finns det inget krav på att ska testa sig när de kommer hit. I Australien måste nyanlända genomgå hälsoundersökningar, men i Sverige finns inget sådant krav – bara ett erbjudande om kostnadsfri och frivillig hälsoundersökning.

Åsa Cronberg, juridisk rådgivare vid organisationen Hiv-Sverige, menar att det är viktigt att hälsoundersökningen är frivillig:

’Man kan motivera människor att testa sig och då blir de måna om att ta hand om sin egen hälsa’, säger hon.

Ett annat problem är att personer från högriskområden kan vara friska vid ankomsten till Sverige, men sedan besöka sina gamla hemländer och återvända till Sverige med den fruktade sjukdomen.”

Statistik visar nu att ökningen av hiv-fallen i Sverige nästan uteslutande beror på invandring.

Efteråt försökte Åsa Cronberg ta avstånd från sina egna uttalanden – inte för att de var fel i sak eller för att hon blivit felciterad, utan för att artikeln publicerades i en ”rasistisk” tidning. På sin hemsida skrev de:

”Hiv-Sverige tar starkt avstånd från artikeln Sverige kan bli hivmagnet, publicerad på hemsidan Dispatch International den 8 november 2012. Frilansjournalisten Fredrik Nilsson har intervjuat Åsa Cronberg, rådgivare och jurist på Hiv-Sverige, angående papperslösas rätt till vård. Hon står för sina citat, men har tillsammans med Hiv-Sverige, vid flera tillfällen, uttryckligen motsatt sig publicering av artikeln.”

Nu visar statistik från Folkhälsomyndigheten tydligt att ökningen av hiv-fall nästan uteslutande beror på invandring:

”År 2015 rapporterades 450 fall av hivinfektion i Sverige, och under den senaste femårsperioden har i medeltal 455 nya fall rapporterats varje år. Av dem är cirka 80 procent utlandsfödda personer varav en stor andel fått hivinfektionen före ankomsten till Sverige. Åtminstone 107 av de rapporterade fallen har en tidigare diagnos i ett annat land men har rapporteras till Folkhälsomyndigheten under 2015, efter ankomst till Sverige.”

Det råder alltså ingen tvekan om att de styrande i Sverige utsätter sin egen befolkning för stora risker genom att först tillåta massinvandring från jordens alla hörn och dessutom locka hit så många som möjligt med löften om gratis sjukvård. Bekostad av svenska skattebetalare.

Ingrid Carlqvist

Ingrid Carlqvist

Lämna gärna en kommentar!

3 kommentarer på “Sverige har blivit en hiv-magnet

  1. Frågan är hur många blonda flickor som, efter en gruppvåldtäkt, får en liten extra gåva av de berikande?

  2. Djupt tragiskt. Och jag misstänker att de inte ger sig förrän de har sett till att alla får det. Kan man inte kontrollera syret till folket kan man ju alltid kontrollera folket genom att ge dem en smitta och sedan förvägra dem medicinerna.

Comments are closed.

Vad är Det fria Sverige?

Vi är en intresseförening för svenskarna med över 1000 medlemmar. Tillsammans bygger och skapar vi svenska mötesplatser, nätverk och bostadsområden. Vi har tröttnat på att bara klaga, och tar vår framtid i egna händer.

Senaste nytt

Gilla oss på Facebook

Vår lanseringssändning

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev

Du kan närsomhelst säga upp nyhetsbrevet. Vi kommer aldrig dela dina uppgifter till tredje part.

X