Våra medborgerliga friheter får inte villkoras utifrån politisk nyckfullhet

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på vk
Dela på telegram
Dela på whatsapp
A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

Under ett par års tid har allt intensivare påverkansarbeten riktat mot lagstiftarna skett med krav om att Sverige, likt många andra länder, ska åsidosatt grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter och förbjuda föreningar som ger uttryck för åsikter som går utanför åsiktskorridoren. Framförallt har strålkastarljuset riktats mot Nordiska motståndsrörelsen (NMR). Nu tar regeringen de första stegen för att få till stånd ett dylikt förbud och man hoppas att det ska vara klart 2020.

Oacceptabelt förslag

Föreningen Det fria Sverige förkastar regeringens förslag och ser detta agerande som ett hot mot den svenska demokratin. När det gäller våra grundläggande fri- och rättigheter anser vi inte att NMR är problemet, utan snarare en stat som i desperation över sina egna tillkortakommanden behandlar kärnan i demokratin med nyckfullhet.

Det fria Sverige är frihetlig nationell. Det innebär att vi bland annat står upp för åsiktsfrihet, yttrandefrihet och föreningsfrihet. Skillnaden mellan oss och såväl politiker som olika intressegrupper är att vi gör det på riktigt. Vi anser att det är till gagn för oss alla om olika politiska idéer fritt kan organiseras i en förening och bedriva sin verksamhet, även om grunden i nämnda verksamhet vore att få till stånd ett förbud för just dessa fri- och rättigheter.

Grunden i ett frihetligt samhälle är att brott beivras, inte åsikter.

Vems ärenden går man?

Regeringens förslag grundar sig på regeringsformens andra kapitel, paragraf 24, andra stycket:

”Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Lag (2010:1408).”

Denna lag ger inte utrymme åt att förbjuda NMR och om så sker är det en livsfarlig och godtycklig tolkning av lagen. Kort sagt så är inte ordningsstörning eller handgemäng i samband med aktivism ”förföljelse av en folkgrupp”. Det är i sådant fall brott som omfattas av lagar gällande just de brotten och ska i sådant fall hanteras av polis och insatserna ska riktas mot de personer eller den person som begår brotten eller brottet. Kollektiv bestraffning i form av åsidosättande av de mest grundläggande rättigheterna i Sverige kan inte stillatigande accepteras av någon vän av frihet.

Efter den senaste politikerveckan på Gotland har flera aktivistiska intresseorganisationer ställt krav på regeringen att få till stånd ett förbud mot NMR. Grunden är att personer som dessa intresseorganisationer representerar har känt sig ”otrygga”. Andra som uttryckt en sådan önskan är poliser som tröttnat på att förklara för aktivistlobbyisterna varför de upprätthåller NMRs rättigheter. Få, om någon, tar de grundläggande demokratiska principen i försvar utan ”demokraterna” är snabba på att få igenom ett förbud mot organisering – i demokratins namn.

Kommer RFSL eller andra vänsterorganisationer nöja sig med NMR? Historien lär oss att svaret är nej, vilket vi också sett från alla andra länder som har liknande lagar. Man förbjuder en förening för att sedan förbjuda nästa och nästa. Den intressegruppering som kan samla störst och mest högljudda pöbel får på sikt igenom ett förbud av sina motståndare.

Regering och riksdag kan nu välja mellan att stå upp för de grundläggande demokratiska principerna, eller inte. Väljer de ”inte” så kommer det få allvarliga konsekvenser på sikt och skapa ett samhälle som få kommer vara nöjda med i retrospektiv.

Föreningens grundinställning i frågan

Det fria Sverige anser att de medborgerliga rättigheterna ska upprätthållas och försvaras. Speciellt viktigt är det att så sker när en högljudd pöbel kräver förbud. Därför vågar och vill vi, klart och tydligt, klargöra att vi står upp för Nordiska motståndsrörelsens rätt att organisera sig som förening och verka för sina mål inom ramen för dessa medborgerliga friheter.

Om lagen träder i kraft 2020 så uppstår en situation där polisen och domstolarna kommer få till uppgift att utreda och avgöra vilken åsikt som är godkänd att organisera sig kring, eller inte. Detta är en praktik som definierar en diktatur.

Vi vill påminna om vad som står på Regeringskansliets hemsida:

”Den grupp av mänskliga rättigheter som kallas medborgerliga och politiska rättigheter innefattar ett skydd mot ingrepp av olika slag från statsmakternas sida samt skydd mot maktmissbruk eller godtycke vid myndighetsutövning.”

Vi menar att polisen ska ha de verktyg som behövs för att ingripa vid brott, riktiga brott och inte ”tankebrott”. Om någon gör sig skyldig till brott under utövandet av sina medborgerliga rättigheter så ska polisen ha resurserna att ingripa. Men om inga brott begås så ska polisen backas upp av etablissemanget som de försvarare av våra grundläggande rättigheter de är.

Vi vill se politiker och poliser som står upp för de demokratiska fri- och rättigheterna. Vi vill att de agerar mot enskilda som begår brott, inte att de ägnar sig åt kollektiv bestraffning eller verkar efter ”skyldig genom samröre”-principen. Att använda våld och/eller hot är redan förbjudet enligt lag.

Vi säger: upprätthåll lagen som vi har, urholka den inte för att tillfredsställa en högljudd pöbel som inte kommer nöja sig förrän allt som inte passar dem till sist är förbjudet.

Det fria Sverige

Det fria Sverige

Lämna gärna en kommentar!

Vad är Det fria Sverige?

Vi är en intresseförening för svenskarna med över 1000 medlemmar. Tillsammans bygger och skapar vi svenska mötesplatser, nätverk och bostadsområden. Vi har tröttnat på att bara klaga, och tar vår framtid i egna händer.

Senaste nytt

Gilla oss på Facebook

Vår lanseringssändning

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev

Du kan närsomhelst säga upp nyhetsbrevet. Vi kommer aldrig dela dina uppgifter till tredje part.

X