Vi svenskar har rätt till Sverige

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på vk
Dela på telegram
Dela på whatsapp
Ibland är inte ens det mest självklara självklart. Till exempel rätten till Sverige. Vem eller vilka har rätt till vårt land? Är det upp till politiker att sjösätta sociala experiment som omformar samhället i grunden? Har de styrande rätt – inom ramen för den representativa demokratin – att översvämma landet med utlänningar?

Det fria Sverige säger nej. Rätten till Sverige äger vi, det svenska folket och vi har rätten att i varje generation ompröva och ta ställning till beslut som påverkar nationen i dess grundvalar. Inga partier, politiker eller överstatliga organisationer, har rätten att omstöpa Sverige. Inte heller har inhemska lobbyorganisationer rätten att forcera fram beslut genom användandet av pöbelvälde i samråd med massmedia.

[click_to_tweet tweet=”Generationer av svenskar som gått före oss har givit oss – folket – rätten till detta land. Vi – folket – har aldrig blivit tillfrågade om de sociala experiment som de styrande tagit sig rätten att sjösätta.” quote=”Generationer av svenskar som gått före oss har givit oss – folket – rätten till detta land. Vi – folket – har aldrig blivit tillfrågade om de sociala experiment som de styrande tagit sig rätten att sjösätta.”]

”Sverige är vårt genom svensk strävan” skrev Moberg. Generationer av svenskar som gått före oss har givit oss – folket – rätten till detta land. Vi – folket – har aldrig blivit tillfrågade om de sociala experiment som de styrande tagit sig rätten att sjösätta. Vi har aldrig fått frågan om vi accepterar massinvandring, islamisering, genuspedagogik riktat mot våra barn eller liknande som i grunden förändrar samhället.

Politikerna har talat tyst om det och genomfört det sakta men säkert i den representativa demokratins namn. De har utnyttjat demokratin. När gick någon till val på att tillåta homoadoptioner? När var vallöftet att ”vi ska släppa in 100 000 utlänningar och tvinga svenskar att acceptera böneutrop från moskéer”?

Man har gömt de mest omstörtande besluten man tänkt fatta och lockat vallöften om höjda bidrag eller sänkta skatter. Därigenom har man fråntagit svenskarna rätten till sitt eget land och rätten att besluta om sin egen och sina efterkommandes framtid.

Rätten till självbestämmande, nationellt oberoende, territoriell integritet, nationell enighet och självständighet utan extern inblandning har fastslagits oräkneliga gånger av olika FN-organ inklusive säkerhetsrådet, generalförsamlingen, kommissionen för mänskliga rättigheter med flera. Principen för det nationella självbestämmandet uttrycks inte minst genom att göra motstånd mot kränkningar av den rätten.

[click_to_tweet tweet=”Det är hög tid att göra rent hus och ta tillbaka kontrollen över vårt eget öde. Vårt öde som är det fria Sverige.” quote=”Det är hög tid att göra rent hus och ta tillbaka kontrollen över vårt eget öde. Vårt öde som är det fria Sverige.”]

Det är upp till varje generation av svenskar att stå upp för denna rätt. Oavsett vilka beslut som fattats, vilka avtal som ingåtts eller överenskommelser som gjorts har samtidens levande svenskar rätten att se över dem och välja en annan väg. Det finns inga beslut, inga avtal eller överenskommelser som inte kan rivas upp.

Det är hög tid att göra rent hus och ta tillbaka kontrollen över vårt eget öde. Vårt öde som är det fria Sverige.

 

Magnus Söderman

Magnus Söderman

Lämna gärna en kommentar!

En kommentar på “Vi svenskar har rätt till Sverige

Comments are closed.

Vad är Det fria Sverige?

Vi är en intresseförening för svenskarna med över 1000 medlemmar. Tillsammans bygger och skapar vi svenska mötesplatser, nätverk och bostadsområden. Vi har tröttnat på att bara klaga, och tar vår framtid i egna händer.

Senaste nytt

Gilla oss på Facebook

Vår lanseringssändning

Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev

Du kan närsomhelst säga upp nyhetsbrevet. Vi kommer aldrig dela dina uppgifter till tredje part.

X