Midsommarfirande i Skåne

Svenskarnas hus i Vollsjö Heingebergsvägen 324, Vollsjö, Sverige

Kom ut på landet och var med då vi reser Midsommarstången. Vi kommer att fira en traditionell midsommar i trädgården.

Träff och högmässa med Svenskarnas kyrka

Svenskarnas hus i Älgarås Västra långgatan 29, Älgarås, Sverige

Apostladagen firas till minne av apostlarna Petrus och Paulus som båda avrättades i Rom för sin kristna tros skull. Petrus symbol är nyckeln. Kristus sa till Petrus: ”Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket”. Paulus symbol är svärdet. I Efesierbrevet uppmanar aposteln oss att använda ”Andens svärd, som är Guds ord”. Paulus blev avrättad med svärd.