Det fria Sveriges vision

Visionen om ett svenskt hem

Det börjar med ett Svenskarnas hus och med tiden kommer fler sådana platser att etableras runt om i Sverige. Beroende på var de ligger och vilka som driver dem kommer de skilja sig åt en aning men de grundläggande funktionerna kommer vara lika överallt. Detta kommer att vara hus vi äger – platser vi kontrollerar: det kommer att vara det fria Sverige. Genom åren kommer hundratusentals svenskar att passera genom dörrarna på dessa hus och ta med sig kunskapen, entusiasmen och viljan till en bra framtid på sin väg genom livet.

När föreningen har möjligheten kommer vi också att investera i andra typer av fastigheter, såväl som mark. Allt för att skapa så bra förutsättningar för föreningens medlemmar att gemensamt kunna skapa en trygg och säker framtid för sig själva och sina familjer. Åter igen, detta kommer att vara våra platser, i akt och mening det fria Sverige.

Om 50 år, 100 år, 200 år – hur länge vet vi inte – så kommer våra barn och barnbarn, med föreningens kraft i ryggen och om inte folket i gemen samt våra politiska ”ledare” tagit sitt förnuft till fånga, kunna visa hur överlägset det fria Sverige är och därefter göra anspråk på sina fäders land. Vi skapar grunden de kommer att bygga vidare på!

Men visionen börjar med Svenskarnas hus och en förening som redan från start tar tydlig och konstruktiv ställning för sina medlemmar och de områden där föreningen är verksam. Det börjar med att vi redan här och nu ägnar tid åt det vi behöver nu och i framtiden: traditionella människor, stabila familjer och starka nätverk.

Den andra visionen för föreningen är att vinna förtroende genom den opinionsbildande verksamheten. Det fria Sverige skall vara den naturliga platsen för var och en som är intresserad av svensk nationalism och det skall vara allmänt känt att föreningen Det fria Sverige är svenskarnas röst, att det är föreningen som står på svenskarnas sida i en tid då alla andra grupper i samhället har sina egna intresseföreningar.

Dessa är våra visioner som tillsammans är visionen om Det fria Sverige – nu och i framtiden!