Det fria Sveriges symbolik

Symboler är viktiga. Ordlöst förmedlar de vår historia; de binder samman folket med dem som gått före såväl som med de generationer som kommer efter; de väcker känslor till liv och ger oss ett sammanhang. Somliga uråldriga symboler finns inpräntade i oss, medan andra fylls med betydelse genom de sammanhang de brukats. Här följer de symboler som föreningen Det fria Sverige använder och vad de betyder för oss.

Den svenska flaggan

Den främsta symbolen för det fria Sverige är självklart den svenska flaggan, en av världens äldsta flaggor och ursprungligen en motståndsflagga (mot dansken).

De första riktiga beläggen för den svenska flaggan är från 1500-talet och i ett kungligt brev daterat den 19 april 1562 (regent då var Gustav Vasas son Erik XIV) förklaras att flaggan skall ha: “gult udi korssvijs fördeelt påå blott”.

Redan innan vi har belägg för hur flaggan utformats så som det skrivs i det kungliga brevet, vet vi att färgerna gult och blått, länge använts. Detta till exempel i vapnet tre kronor, som går ända tillbaks till Magnus Ladulås på 1200-talet.

Formen på flaggan härstammar från de medeltida korsbanér som användes i och med det tredje korståget och förskjutningen av korsarmarna mot flaggstången, återfinns hos alla nordiska länder. Den 1 juli 1906 trädde så flagglagen i kraft, som definierade den flagga vi använder i dag.

Föreningen Det fria Sverige ser det som självklart att den svenska flaggan är vår främsta symbol – den är tecknet för Sverige och svenskarna genom historien och skall användas med det allvar som den förtjänar.

Vårdkasen

Svenska flaggan är dock en samlande symbol för hela Sverige, för alla svenskar och i synnerhet för svenska nationalister. Föreningen har därför tagit till sig en symbolik som är vår egen och som förmedlar föreningens uppdrag. Denna symbol är vårdkasen. Ursprungligen är vårdkasen en del av ett signalsystem som användes för att varna befolkningen om att fara hotade, eller för att mobilisera det militära försvaret.

Vårdkasekedjor finns det lämningar av lite varstans i Sverige, bland annat vid inloppen till Stockholm och både i Upplandslagen och Eddan finns vårdkasar omnämnda. Eftersom kasarna var en viktig första varning utdelades stränga straff för att inte vårda dem, att tända dem utan anledning eller att inte tända dem när det var påkallat. Oftast bemannades vårdkasekedjan bara i orostid, men de stod alltid färdiga att användas. 1854 användes vårdkasekedjan för sista gången i Sverige, då kasvakten uppmärksammades på en flottstyrka utanför Vinga (detta var under Krimkriget). Det tog 24 timmar för kasekedjan att gå från Vinga, genom hela Götaland och Svealand upp till Stockholm.

För Det fria Sverige är vårdkasen en symbol som säger allt. Vi tänder vårdkasen eftersom fara hotar Sverige och svenskarna, och det är vår avsikt att tända vårdkasar över hela vårt land för att så många som möjligt skall uppmärksammas på det som händer. Därtill erbjuder vi alla som hörsammar varningen att sammanstråla med oss och rusta sig för att försvara familjen, folket och fosterjorden. Vårdkasen används av oss dels som en del av föreningens vapensköld, men också stående för sig själv. Båda har dock samma betydelse och påminner oss om vårt uppdrag.

Det svenska lejonet och övrig symbolik

En annan symbol som frekvent används är lejonet, antingen med helkropp eller bara huvudet. För oss förknippas lejonet främst med med Gustav Adolf den store (Gustav II Adolf). Detta lejon omtalades i Paracelsus medeltida profetia om det gula lejonet från Norden som med sin lilla hop av rättfärdiga skulle nedslå ondskans herradöme, befria Europa från andligt förtryck och skapa endräkt. En vistext från det 30-åriga kriget, antagligen skriven efter Gustav Adolf den stores seger över Johann Tilly (som var överbefälhavare för den Katolska ligan) i slaget vid Breitenfeld 1631, lyder:

Ich bin der Löwe von Mitternacht,
Mit dir wil ich frish fechten,
Ich Streite ja durch Gottes Krafft,
Gott helfe dem Gerechten.

Men låt oss skriva om visan med: ”Wir sind die Löwen von Mitternacht!” och klargöra att vi än en gång gärna fäktar för vårt land och vårt folk!

Föreningen Det fria Sverige förknippas också gärna med andra svenska symboler. Vi använder runorna, ulven som finns på vår vapensköld (Odens två vargar var Gere och Freke) och mönster som tillhör vår förkristna historia. Tors hammare, solkors och kristna kors uppskattar vi också. Vi omfamnar Sveriges mustiga historia, bland annat genom att använda vårt folks symboler och färger.