Bilda kommunförening

Skåne var först ut med att bilda kommunförening, nu är det dags för resten av Sverige att göra samma sak. Här är en enkel steg-för-steg-lista för hur du ska gå tillväga.

Kommunförening är Det fria Sveriges lokala och regionala organisationsform. Den heter kommunförening, men kan innefatta mer än en kommun. Namnet beslutades på årsmötet 2019 och är en signal om att målet är en förening i varje kommun, även om vägen dit kommer vara lång och mödosam.

Detta innebär att kommunföreningarna till en början kommer innefatta större områden, ofta hela län, innan de vuxit så passa starka att de är redo att börja dela på sig.

Att bilda en kommunförening är inte svårt, och förfarandet stipuleras i våra stadgar. En kommunförening är avgörande för att kunna bygga upp regelbunden verksamhet i regionen, och för att i framtiden kunna öppna upp ett Svenskarnas hus där.

Här är en enkel steg-för-steg-lista för att bilda en kommunförening där du bor.

  1. Fundera kring vilket område den nybildade kommunföreningen ska verka.
  2. Ta kontakt med styrelsen för riksföreningen och berätta om ditt intresse för att bilda en kommunförening och vilket område det gäller, så att ni kan komma överens om ett datum.
  3. Boka en passande lokal för bildandemötet.
  4. Riksföreningen skickar ut en kallelse till alla som är registerskrivna i området, med möjlighet att kandidera till kommunföreningens olika poster.
  5. För att kunna genomföra bildandemötet krävs att minst tre personer kandiderar till styrelsen, minst en revisor (gärna en revisorssuppleant också) samt tre personer till valberedningen (dispens kan ges för en mindre valberedning vid bildandemötet, men detta bör åtgärdas vid nästkommande årsmöte).
  6. Genomför bildandemötet enligt stadgarna och skicka in protokollet till riksföreningen.
  7. När riksföreningen mottagit protokollet från bildandemötet avgör riksföreningens styrelse om kommunföreningen godkänns.
  8. Din kommunförening är bildad!

Artiklar

Nyhetskommentarer

Podcasts

Kommande evenemang

Insamling: Svenskarnas hus 2

Stöd Husfonden


Swish: 123 510 57 62
Bankgiro: 729-1404