Barn och familj

Det fria Sverige anser att:

  • nya svenskar föds av svenska föräldrar i Sverige.
  • massinvandring för att lösa låga födelsesiffror är en dålig idé.
  • politiken skall syfta till underlätta för svenskar att bilda familjer.
  • att staten i möjligaste mån ska hålla sig borta från angelägenheter som rör familjen.
 

Vi hör ständigt att det kommer nya svenskar” till Sverige. Dessa nya svenskar” ska rädda välfärden” och fylla på det tomrum som uppstår när svenskar själva inte föder barn i tillräckligt stor utsträckning. Detta är enligt oss en befängd tanke. Nya svenskar kan bara skapas av svenskar eftersom svenskhet är mer än ett medborgarskap. En afrikan från Somalia blir inte svensk bara för att han får ett medborgarskap, inte heller dennes barn är svenskar. Att vara svensk är inget som myndigheter kan besluta om, inte heller är det upp till den enskilde att bestämma när denne ”känner” sig svensk.

Det är svenskarna som avgör när någon är svensk genom att acceptera kandidaten ibland sig. För att bli accepterad som ”en av oss” räcker det inte med att kunna tala språket eller ta sig ett svenskt namn, inte heller att känna till eller uppskatta våra seder och bruk – nej, inte ens att till viss del dela vår karaktär. Allt detta spelar in, men det handlar också om etnicitet. Därför kommer en andra generationens tysk, holländare eller italienare att accepteras som svensk i nio fall av tio emedan en tredje generationens somalier fortfarande inte gör det.

Att vi har låga födelsesiffror i Sverige står klart. Men lösningen ligger inte i massinvandring och mångkultur. Det svenska samhället är byggt av svenskar och idén om att en befolkning från ett u-land kan upprätthålla ett i-land är en villfarelse – vilket är tydligt om vi tittar på de områden i Sverige där svenskarna mer eller mindre försvunnit. Sverige blir inte starkare av folkutbytet som pågår; Sverige blir svagare, samhället mer otryggt och svenskarna mer utsatta.

Det borde vara statens och kommunernas prioritet att underlätta för svenska familjer att bildas och uppmuntra till att skaffa barn. Så är det uppenbarligen inte. Å ena sidan måste vi därför arbeta för att så skall ske genom att ständigt vakta på beslut som fattas och vilka konsekvenser de får. Å andra sidan måste vi som förstår vikten av att de nya svenskarna skapas av oss också göra vad vi kan för att själva – i föreningen Det fria Sverige – underlätta för barnfamiljer och nya familjer.

Förutom att skapa de bästa förutsättningarna för svenskar att bilda stora familjer måste vi verka för att staten inte lägger sig i hur dessa familjer sedan ordnar för sig. Tvingande lagstiftning om föräldraledighet och hur många dagar mannen och kvinnan får ta ut måste bort, såväl som den tvingande skolplikten. Kort sagt är det upp till mannen och kvinnan att själva bestämma vad som är bäst för deras barn och dem själva utifrån deras situation.