Det fria Sveriges verksamhetsområden

Svenskarnas hus

Svenskarnas hus är föreningens mittpunkt, det är från dem all annan verksamhet utgår. Grundidén med Svenskarnas hus är erkännandet av att vi behöver platser som är våra i samhället. Det räcker inte med mötesplatser på internet, inte heller med konferenser och/eller offentliga sammankomster med ojämna mellanrum. Vi behöver platser som är våra; som ägs av oss och där vi bestämmer husreglerna.

Allt eftersom att föreningen etableras och vinner stöd och förtroende kommer vi att utveckla detta på platser runt om i landet där vi har aktiva medlemmar som vill och kan driva egna hus eller andra fastigheter. Det första Svenskarnas hus finns på Västra Långgatan 29 i Älgarås, Töreboda kommun, Västra Götaland. Du är varmt välkommen på besök.

Visionen om dessa hus är att de skall tjäna som en härd, en eld att samlas kring, en trygg plats för vårt folk. Svenskarnas hus ska vara öppna mötesplatser där å ena sidan föreningens medlemmar kan mötas och bygga sina nätverk, delta på intressanta och matnyttiga föreläsningar, uppleva sin egen kultur, med mera; men också platser där allmänheten är välkommen att besöka och själva ta reda på vad svensk nationalism handlar om, på riktigt. Vi har inget att dölja, snarare är vi stolta och glada över vårt engagemang.

Den sociala idén i praktiken

Vår sociala idé handlar i grund och botten om att varje svensk ska ha en grundläggande trygghet i Sverige. Med utgångspunkt från Svenskarnas hus vill vi vara en positiv kraft i det område vi befinner oss, men också på andra ställen där vi ännu inte etablerat oss men har medlemmar eller kontaktpersoner. Och även om vi inte kan hjälpa till rent praktiskt har vi för avsikt att på alla andra sätt uppmärksamma och försöka påverka till det bättre. Genom vår förening skall enskilda kunna få råd och praktisk hjälp att själva kunna delta, om de så önskar, i den nationella oppositionen.

Vad vi i detalj menar med att praktisera den sociala idén kommer att variera från ort till ort. Delvis beror det på behoven, men också på våra möjligheter. Ett är dock säkert, Svenskarnas hus – den sociala mötesplatsen – kommer inte stänga dörren för svenskar som blivit svikna av de politiker vars egentliga uppdrag är att skydda och värna dem. Ibland kanske det kommer att räcka med ett öra som lyssnar eller en bred axel att luta sig mot; andra gånger kanske det är mer praktiska göromål som behövs.

Att driva opinion

Det fria Sverige skall kommentera, kritisera och uppmärksamma varje givet tillfälle där svenskarna som folkgrupp åsidosätts; föreningen skall stå upp för och påvisa att den nationella idén och traditionella uppfattningen är vida överlägsen den moderna diskursen (om den så är liberal eller socialistisk). När regeringen presenterar en ny budget skall vi genomlysa den utifrån svenskarnas perspektiv; när myndighetschefer ger direktiv skall vi analysera hur detta påverkar oss som folk och när gammelmedierna sitter på ljugarbänken skall vi avslöja och ifrågasätta dem. Genom videoklipp, direktsänd nätradio, poddar och med såväl korta slagkraftiga kommentarer som längre analyserande texter är Det fria Sverige den självklara källan för svensk nationalism.

Viktigt är också att vi ingjuter hopp. Många människor känner att situationen är hopplös och de kan känna sig ensamma med den nationella tanke de bär inom sig. Att visa, genom olika enkla sätt, att vi är många fler än man tror om man bara läser gammelmedierna – att vi finns överallt – är nog så viktigt. Föreningen Det fria Sverige skall vara vårt framtida Sverige i miniatyr och vi skall förmedla visionen om denna genom att leva den.

Folkbildning

Folkbildning är lika svenskt som en skål med jordgubbar på midsommar och har en lång tradition i vårt land. Folkbildningen kom till som ett sätt att erbjuda vanligt folk med begränsade resurser att få ta del av utbildning och kunskap som gjorde deras liv bättre. Folkbildningen är fri och frivillig – alltså fri från statlig styrning och frivillig för deltagarna. För Det fria Sverige handlar folkbildningen om två saker och det beroende på vilka resurser vi har.

Å ena sidan erbjuder vi, genom Svenskarnas hus en möjlighet för var och en att besöka och samtala om våra frågor med representanter som kan ge svar. Vår förhoppning är också att varje hus skall ha ett bibliotek med böcker som annars är svårtillgängliga. I Svenskarnas hus hålls också föreläsningar, tal och föredrag som vrider och vänder på aktuella frågor eller som ger en fördjupad kunskap om olika ämnen knutna till föreningens verksamhet.

Den andra sidan av föreningens folkbildande arbete handlar om att, utifrån Svenskarnas hus eller lokala resurser på orten, kunna erbjuda hjälp till barn och ungdomar som prioriterats bort av kommunen (oavsett om det är av ideologiska skäl eller på grund av bristande resurser).