Nationalism

Det fria Sverige anser att:

  • nationalismen är grunden för ett starkt samhälle
  • nationalismen skapar trygga och stabila relationer mellan olika folk och nationer
  • alla borde vara nationella
 

När folket som utgör samhället är homogent och nationellt sinnat; medvetet om vilka de är, varifrån de kommer och vilket arv de fått att vårda gemensamt, så uppstår en folkgemenskap vilken skapar ett högtillitssamhälle. Överfört på individer kan vi konstatera att en person som är trygg i sig själv också är ödmjuk inför andra. Svenskar är inte trygga i sig själva idag, varför samhället atomiseras. Nationalismen motverkar detta och skapar därmed ett samhälle där var och en har en plats och delar en gemensam identitet; där man inser att man är en del av något större än sig själv.

Nationalismen har råkat i vanrykte, framförallt eftersom det hävdats att de två världskrigen berodde på nationalism. Det stämmer inte. En chauvinism med nationella undertoner utnyttjades dock av olika krafter för att få till stånd de två krigen, såväl som tidigare brödrakrig. Nationalism orsakar inte krig och konflikt, det är precis tvärt om. Som nationalist kräver man ett homogent samhälle där folket bestämmer över sitt eget öde – detta accepterar man också för andra länder och folk. Nationalism är inte imperialism! Nationer som genomsyras av den nationella idén söker inte krig med andra. Det vi kan se är dock att de liberala demokratierna av idag inte kan acceptera andra nationers rättigheter utan bedriver krig för att påtvinga alla internationalism, mångkultur, liberal demokrati och så vidare.

Med tanke på alla de uppenbart positiva aspekterna av en stark nationalism och en homogen nation borde det vara självklart för alla att vara nationella. Så har det också varit en gång i tiden. Faktum är att den tidsanda som vi nu lever i, där nationell självutplånelse pådyvlas oss, är en parentes sett över tid. Den ängslighet och politiska korrekthet, där det osvenska blivit mode, är inget annat än fläck på Sveriges baner, vilken med enkelhet kan – och kommer – att tvättas bort. Ju längre tiden går kommer de negativa konsekvenserna av mångkultur, massinvandring och internationalism att slå och nationalismen vara det enda alternativ som kvarstår.