VÅRT KRAV PÅ FÖRETAGET FLEXON: RESPEKTERA DE BOENDE!

Stoppa barackbygget på Lisebergsvägen

I flera år har de boende på Vendelsömalm i Haninge kommun kämpat för att stoppa byggandet av baracker som ska inhysa så kallade "nyanlända flyktingar". Gång på gång körs man över av politikerna. Vi vänder oss därför nu direkt till företaget Flexon som åtagit sig uppdraget att bygga barackerna — vi kräver att detta omedelbart stoppas och att de boendes vilja respekteras. Annars kommer vi som skriver under detta upprop att aktivt arbeta för att kontakta era kunder och uppmana till bojkott av era tjänster.