DFS – Föreningen och visionen

0,00kr49,00kr

Ur första kapitlet ”Det fria Sverige”:

Vad är föreningen Det fria Sverige? Vad vill vi? Varför investerar vi tid och pengar i denna sammanslutning? Varför ska du göra det? Det kan finnas många frågor för den som just kommit i kontakt med oss och på följande sidor ämnar vi förklara och berätta så mycket vi kan för att du skall få en så enkel och klar bild som möjligt av oss. Många av frågorna får dock sitt svar i namnet på föreningen: Vad vill vi? Vi vill det fria Sverige! Det är egentligen inte mer komplicerat än så.

Föreningen Det fria Sverige grundades 2017 och i dess första styrelse sitter Dan Eriksson, Ingrid Carlqvist, Patrik Larsson, Robin Holmgren, Daniel Frändelöv och Magnus Söderman. I denna skrift, som stadfästes i samband med årsmötet den 27 oktober 2017, förklaras analysen av så väl nutiden som framtiden, visionerna för föreningen och nödvändigheten av en svensk organisering.

Artikelnr: N/A Kategori: