Träff och högmässa med Svenskarnas kyrka

Svenskarnas hus i Älgarås Västra långgatan 29, Älgarås, Sverige

Apostladagen firas till minne av apostlarna Petrus och Paulus som båda avrättades i Rom för sin kristna tros skull. Petrus symbol är nyckeln. Kristus sa till Petrus: ”Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket”. Paulus symbol är svärdet. I Efesierbrevet uppmanar aposteln oss att använda ”Andens svärd, som är Guds ord”. Paulus blev avrättad med svärd.

Arbetsgille i Svenskarnas hus

Svenskarnas hus i Älgarås Västra långgatan 29, Älgarås, Sverige

Under lördagen den 13 och söndagen den 14 bjuder vi i Svenskarnas hus Älgarås in till arbetsgille. Vi behöver hjälp med att göra i ordning huset inför sommarfesten och på schemat står enklare trädgårdsarbete.